Hoogleraar in Chronisch zieken
Onderwerp: Chronisch zieken
Instantie: Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht
LinkedIn: Marieke J. Schuurmans
Twitter: @SchuurmansMJ
Publicaties: overzicht
Oratie: Florence voorbij? Over verplegen, passie & wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekslijnen


Preventie van functie verlies
Welke factoren spelen mee bij functieverlies bij ouderen. Aandacht voor gezichtsvermogen en ziekenhuisopname

Revalidatie na een beroerte
Post Stroke Depression-toolkit, met depressie-screeningsinstrumenten en evidence-based verpleegkundige interventies

Preventie van complicaties die gerelateerd zijn aan medicatie
Ontrafeling van de werkzaam-heid van het Rodevlaggeninstrument. Op welke wijze leveren zorgprofessionals (thuiszorgmedewerkers, huisartsen en apothekers) een bijdrage aan vroege signalering van medicatie-gerelateerde problemen, welke competenties zorgprofessionals daarbij nodig hebben en hoe onderwijs een rol kan spelen bij het vroegtijdig herkennen van deze problemen.

Optimaliseren van zelfmanagement
Hoe kan het onderwijs (toekomstige) professionals beter toerusten om deze belangrijke rol om dit zelfmanagement van de patiënt beter tot zijn recht te laten komen?

Beroepshouding en leiderschap
Ontwikkelen van een methode om de kennis en houding van verpleegkundigen ten opzichte van ouderen te meten

Vakinhoudelijk verpleegkundig talent met een leidinggevende rol versterken en behouden

TASTE
Samenwerkingsverband op het gebied van zelfmanagement, gedragsverandering, eHealth en patiënten-participatie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!