Hoogleraar in verpleging en verzorging van ouderen
Onderwerp: Zorg voor ouderen
Instantie: Universiteit Maastricht
Linkedin: Jan Hamers
Oratie: De ouderenzorg verdient beter

Onderzoekslijnen

Bewegen
NURSES ON THE MOVE | Betere verpleeghuiszorg door beweging, evidence based practice en verpleegkundig leiderschap
Zelfredzaamheid door bewegen. Ontwikkelen van een verpleegkundige benadering
Wonen op de zorgboerderij voor ouderen met dementie
Dementie
RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa
KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving
PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling
WONEN OP DE ZORGBOERDERIJ VOOR OUDEREN MET DEMENTIE | Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl
Diagnostiek
PIJN BIJ MENSEN MET DEMENTIE | Pijnbeoordeling en behandeling
HARTFALEN IN VERPLEEGHUIZEN | Inzicht in het voorkomen van hartfalen
Innovaties
ARBEIDSBESPARENDE INNOVATIES | Bundeling van kennis en krachten door innovaties in de zorg
Kwaliteit
NURSES ON THE MOVE | Betere verpleeghuiszorg door beweging, evidence based practice en verpleegkundig leiderschap
TOEPASSING NIEUWE KENNIS | Nieuwe strategiën voor verzorgenden en verpleegkundigen
VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP | Verhogen van het verpleegkundige expertise niveau in verpleeghuizen
BASIC CARE REVISITED | Check op verpleegkundige basiszorg
Mantelzorg
RIGHT-TIME-PLACE-CARE | Dementiezorg in Europa
KLEINSCHALIG WONEN VOOR MENSEN MET DEMENTIE | Inrichting van de woon-zorg omgeving
MAESTRO | Effect van nazorg na een beroerte. Handvaten voor een betere (na)zorg aan ouderen met een beroerte
Palliatieve Zorg
Zorg in laatste levensfase van mensen met dementie en hun naasten

Revalidatie
OP WEG NAAR HERSTEL | Vanuit het ziekenhuis via de geriatrische revalidatiezorg naar huis
MAESTRO | Effect van nazorg na een beroerteHandvaten voor een betere (na)zorg aan ouderen met een beroerte
IN VERBINIDING | Naar een optimaal zorgpad voor kwetsbare ouderen
Vrijheidsbeperking
EXBELT - Bandenvrije zorg in verpleeghuizen
ONVRIJWILLIGE ZORG THUIS | Hoe kan de toepassing van vrijheidsbeperking in de thuissituatie voorkomen worden

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!