V&VN; Wetenschap in Praktijk, alumnivereniging verplegingswetenschap en Rho Chi Chapter organiseerde op maandag 8 oktober 2018 een bijeenkomst over het toepassen van EBP op de werkvloer in combinatie met functiedifferentiatie MBO/HBO. Hoe pak je dat aan? Hoe creëer je ruimte voor EBP en de nieuwe beroepsprofielen in de dagelijkse praktijk?

Download

Sprekers

Anne Boerboom werkt in het Radboudumc als procescoördinator praktijkonderwijs en oncologieverpleegkundige en is betrokken geweest bij een proeftuin rondom de functiedifferentiatie MBO/HBO op de afdeling Medische Oncologie. Zij zal vertellen over haar ervaringen met de proeftuin, welke verbeteringen werden doorgevoerd op de werkvloer en hoe klinisch redeneren & EBP een rol speelde in de proeftuin. Haar stelling luidt: “Voor het verder invoeren van klinisch redeneren en EBP is de inzet van master-opgeleide verpleegkundigen cruciaal”.

Wilma Jackson is manager Leerhuis van het Eilsabeth-TweeStedenziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze vertelt over de aanpak van de proeftuinen en over het faciliteren van verpleegkundigen zodat zij zich meer kunnen ontwikkelen. EPB is hier een belangrijk onderdeel van. Haar stelling luidt: “De verpleegkundige is een all-around professional die kan samenwerken, communiceren en die constant op zichzelf reflecteert en altijd de vakliteratuur van zijn beroep bijhoudt”.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!