De kerngroep V&VN; Wetenschap heeft op 5 februari een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst in Breda bij Avans+ gehouden, waarop 40 mensen aanwezig waren.

Downloads


 Zorgorganisaties in de intramurale somatische zorg richten zich op het ondersteunen en stimuleren van eigen regie. Zonder daarbij een duidelijk beeld te hebben van hoe eigen regie vanuit de leefwereld van ouderen er uitziet en hoe eigen regie binnen zorgorganisaties behouden, bevorderd en zeker niet ondermijnd kan worden.

Daarom een onderzoek naar hoe eigen regie daadwerkelijk bevorderd kan worden. Hoe kunnen zorgmedewerkers dat ondersteunen en zeker niet ontnemen? Jolande van Loon heeft hierbij een niet traditionele aanpak gebruikt, namelijk via shadowing en participatief onderzoek.

Tijdens deze avond werden de resultaten van deze studie op een interactieve manier aangeboden en gingen deelnemers hierover in gesprek met elkaar. Om te weten wat er al bekend is over eigen regie is allereerst een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is er gekeken naar wat ouderen ervaren, doen en wensen opdat zij in hun ogen een goed leven kunnen leven. Daarna is ook het perspectief van zorgmedewerkers in beeld gebracht. Mogelijk bieden de resultaten en gesprekken bouwstenen om ook op jouw werkplek al aan de slag te gaan met de inzichten uit dit onderzoek.

Zelfredzaamheid, participatie, zelfzorg, zelf management, eigen regie?
Voor de deelnemers is het mogelijk goed om te weten dat het onderzoek zich richt op eigen regie bij ouderen die langdurende verpleeghuiszorg nodig hebben. Daarbij gaat het niet over het zelf managen van hun ziekte en behandeling. Het gaat ook niet over het weer zelf gaan doen of blijven doen van handelingen. De huidige populatie in het verpleeghuis heeft een zware zorgvraag en zal in het licht van toenemende kwetsbaarheid niet zelfredzamer worden.

Het gaat wel over het nemen van beslissingen van hoe men het leven wil leiden, los van het feit of men het ook zelf kan uitvoeren.


Informatie over de spreker


Drs. Jolande van Loon werkt als Lecturer Practitioner in een Zorginnovatienetwerk (ZIN) bij De Wever Thuis. Een ZIN combineert leren, innovatie en onderzoek en deze is verbonden aan het lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Daarnaast voert Jolande als Science Practitioner binnen de Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo, Universiteit Tilburg, promotieonderzoek uit naar eigen regie bij ouderen die met een somatisch zorgvraag in het verpleeghuis wonen.

Op LinkdedIn is het profiel van Jolande te vinden.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!