Op maandagavond 4 juni vond de netwerkbijeenkomst over onderzoek in hospicezorg plaats in Utrecht. Dr Everlien de Graaf vertelde onder andere over resultaten van haar onderzoek. De avond werd bezocht door ongeveer 30 personen. De presentatie van deze avond kun je hieronder downloaden.

Download:

Onderzoek in hospicezorg, ervaring van onderzoek in een veld waar onderzoek geen gemeengoed is
Patiënten in hun laatste levensfase hebben vaak meerdere symptomen die tegelijkertijd spelen. Everlien de Graaf heeft verschillende wetenschappelijke onderzoeken gedaan in hospices, o.a. over deze symptoomlast. Zij is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Utrechts Symptoom Dagboek (USD). Op deze netwerkavond gaat Everlien in op het onderzoek doen in een hospice setting. Welke resultaten heeft dit inmiddels opgeleverd voor palliatieve zorg in het algemeen en het USD in het bijzonder. En wat betekent dit voor patiënt en naasten en voor de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen.

Onderzoek in hospices, met mensen in de palliatief terminale fase en hun familie is echter niet dagelijkse routine! Het onderzoek kost de verpleegkundigen tijd. En dan komt de vraag naar boven wat zij aan het onderzoek hebben. Wetenschap en praktijk ontmoeten elkaar, en daar valt veel over te vertellen. Ook op dit onderdeel ging Everlien deze avond in.

Informatie over de spreker


Dr. Everlien de Graaf is in maart gepromoveerd op “Hospicezorg in Nederland, een verkenning van de huidige praktijk en de symptoomlast en het welbevinden van patiënten” en werkt als post doctoraal onderzoeker bij het Expertise Centrum Palliatieve Zorg Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht. Zij is betrokken bij het HOPEVOL project dat de ontwikkeling van hospice zorg onderzoekt en het inzicht project inzake de ontwikkeling en validatie van de multidimensionale Utrecht Symptom Diary (USD-4D).

LinkedIn van Everlien: https://www.linkedin.com/in/everliendegraaf/

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!