Betekenisvol leven in de buurt: afstemmen op zingeving van ouderen

Op 14 november 2018 organiseerde V&VN; Wetenschap in Praktijk in samenwerking met het Amphia ziekenhuis een netwerkavond over zingeving voor ouderen. Zingeving kan voor ouderen door toenemende verliezen zowel functioneel als relationeel een opgave zijn. Hoe kunnen zorgverleners aansluiten bij zingeving van thuiswonende ouderen?

De presentatie werd gegeven door Susan Hupkens. Ook Rozanne Colijn en Anneke Guyt deelden hun ervaringen over zingeving in de zorg.

 

Download:

 

Susan Hupkens doet promotieonderzoek en beschrijft zingeving van ouderen in de thuissituatie en hoe zorgprofessionals daarbij aan kunnen sluiten. Zingeving (meaning in life) is een onderwerp dat in toenemende belangstelling staat, in Nederland en ook internationaal.  Patiëntenorganisaties geven aan dat zij denken dat zorgmedewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun zingeving (NPCF, 2015). In het beroepsprofiel van de verpleegkundige staat zingeving benoemd in de kernset patiëntenproblemen. Maar toch is er weinig kennis over het onderwerp:

Aansluiten bij zingeving, hoe doe je dat? 

In het project ‘Betekenisvol Leven in de Buurt’ zijn de afgelopen drie jaar meer dan 200 zorgmedewerkers van thuiszorgteams gecoacht door geestelijk verzorgers. Een promotiestudie (Hogeschool Rotterdam en UvH) is deel van het project.Tijdens deze interactieve netwerkavond kan je ervaren wat de aanpak van ‘Betekenisvol Leven’ is in de teams en wordt het onderzoek toegelicht. Ook is er ruimte om ervaringen te horen van een wijkverpleegkundige die betrokken is bij het project. 

 

Sprekers:


Susan Hupkens


Promovenda/onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en docent.

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/susanhupkens

Trudy Schutter MSc


Geestelijk verzorger en gezondheidswetenschapper bij Laurens. Verbonden aan het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’.

Linkedin: Linkedin: https://www.linkedin.com/in/trudy-schutter-95ba3932/

Rozanne Colijn, RN


Wijkverpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betroken bij het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’. Rozanne is tevens Ambassadeur Wjkverpleging

Linkedin: https://nl.linkedin.com/in/rozanne-colijn-4a0693b1

Anneke Guyt, RN


CVA verpleegkundige bij Laurens en vanuit haar functie betrokken bij het project ‘Betekenisvol leven in de buurt’.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/anneke-guyt-2929432a

 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!