V&VN; Wetenschap in Praktijk, Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland en Rho Chi-at-large Chapter organiseerde op 12 april 2018 een netwerkavond die zeer goed bezocht werd door 60 mensen. 

Nu de wereld van managers krimpt met het vervangen van een middenkader door zelfsturende teams, wordt het begrip leiderschap steeds vaker gebruikt in relatie tot verpleegkunde en verpleegkundigen: “Verpleegkundigen moeten meer leiderschap tonen.” Het rolt gemakkelijk uit de mond van velen, evenals de bijvoeglijke naamwoorden die eraan gekoppeld worden, zoals coachend leiderschap. Maar, wat is leiderschap, en wat is bekend over leiderschap binnen de verpleegkunde?

 

Download

Nadere informatie:

De lezing heeft een interactief karakter met afwisselend een presentatie van de spreker en discussie onder het publiek met de sprekers. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • exploratie van het begrip ‘verpleegkundig leiderschap’;
  • (het onderzoeken van) verpleegkundig leiderschap op meso- niveau (verpleegkundige managers);
  • (het onderzoeken van) verpleegkundig leiderschap op micro- niveau (de HBO verpleegkundigen werkzaam in de directe zorg).

Sprekers:

Shaun Cardiff is (intensive care) verpleegkundige. Zijn specifieke interesses liggen bij persoonsgerichte en evidence based zorg, vakinhoudelijk- en klinisch leiderschap en het implementeren van veranderingen. In 2014 rondde hij zijn promotieonderzoek bij Ulster University af met een actieonderzoek naar persoonsgericht leiderschap en het ontwikkelen daarvan. Hierbij gaat het om hiërarchisch (toekomstig) leiderschap maar óók om het niet-hiërarchisch leiderschap van verpleegkundigen als vakinhoudelijk teamlid. De focus ligt op empowerment van verpleegkundigen in plaats van controle en beheersing.

Person-Centred Leadership: A critical participatory action research study exploring and developing a new style of (clinical) nurse leadership. Proefschrift 2014.
Bekijk Shaun Cardiff op linkedIn
Bekijk ook Lectoraat Persoonsgerichte Praktijkvoering

Pieterbas Lalleman is verpleegkundige, bedrijfssocioloog en promoveerde vorig jaar op het thema klinisch leiderschap van verpleegkundig managers in Nederlandse en Amerikaanse ziekenhuizen. Hij houdt zich bezig met bestuursvraagstukken van bijvoorbeeld verpleegkundig adviesraden. Zijn centrale vraag ligt rondom ontwikkelvraagstukken van klinisch verpleegkundig leiderschap dat gericht is op het verbeteren van patiënten zorg. Momenteel zet hij onderzoekslijn op over het klinisch verpleegkundig leiderschap aan de frontline van de zorg.

Leadership as blended care: on daily work of nurse middle managers in hospitals. Proefschrift 2017
Bekijk Pieterbas Lalleman op linkedIn
Bekijk ook Lectoraat Chronisch Zieken

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!