Over Ons

Als Wetenschap in Praktijk willen wij de individuele professionaliteit van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ondersteunen. De basis van het verpleegkundig handelen is voor het WiP de professionele standaard, een kapstok waaraan de algemeen aanvaarde uitgangspunten van de zorgverlening zijn opgehangen. Denk hierbij aan richtlijnen, de beroepscode, de beroepsprofielen, regel- en wetgeving, normen en eisen van het kwaliteitsregister, handreikingen etc. Eén van de aspecten is dat de verpleegkundige zijn of haar kennis en vaardigheden op peil houdt, op zoek gaat naar kennis en het vakgebied bijhoudt.

EBP

Dit alles moet er toe leiden dat de verpleegkundige zorg in de praktijk evidence based is. Daarmee bedoelen we niet de beperkte opvatting van het opvolgen van protocollen en richtlijnen. Met een evidence based practice (EBP) bedoelen we: zorg verlenen vanuit de wetenschap, gewogen met klinische expertise, rekening houdend met praktische (on)mogelijkheden en besloten met de patiënt en zijn familie/naasten.

Missie van WiP

Meer aandacht binnen V&VN voor het evidence based werken.
Als WiP streven we naar het optimaliseren van de verpleegkundige beroepsuitoefening door middel van het werken volgens de EBP-principes. We streven naar een bewustwording bij verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten dat EBP een onderdeel is van de beroepspraktijk; dat het onder de professionele standaard valt.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)