Wetenschap in Praktijk zoekt: Nieuwe voorzitter en nieuw kerngroeplid

  • 15 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Wetenschap in Praktijk

Als Platform Wetenschap in Praktijk (WiP) willen wij de individuele professionaliteit van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ondersteunen. Het platform streeft ernaar te functioneren als een netwerk, met veel dynamiek tussen de leden en een relatief eenvoudig organisatiestructuur. In het platform is het de kerngroep die het beleidsplan uitdenkt en uitvoert; de kerngroep bestaat momenteel uit 7 leden.

Als WiP vinden we het uitermate belangrijk dat het verpleegkundig handelen wetenschappelijk onderbouwd is. Daartoe moeten vragen uit de praktijk onderzocht worden en de antwoorden teruggevoerd worden naar de praktijk. De wisselwerking tussen praktijk en wetenschap draagt bij aan het ontwikkelen van een ‘evidence based body of knowledge’. Daarnaast streven we ernaar dat  actuele onderzoeksresultaten gebruikt worden in het onderwijs, beleid en bij theorievorming.
V&VN Wetenschap in Praktijk heeft op dit moment een vacature voor voorzitter/coördinator en nieuw kernlid.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!