Ziekenhuis contactpersonen (ZCP) Obstetrie

Ziekenhuis contactpersonen (ZCP)is een grote groep enthousiaste betrokken Obstetrieverpleegkundigen. We streven ernaar dat ieder ziekenhuis een of twee contactpersonen heeft. Hoe meer ziekenhuizen zijn aangesloten hoe groter het netwerk is en hoe meer kennis men onderling kan uitwisselen.  

IMG 2738
Ziekenhuis contactpersonendag obstetrie 08-04-2019 te Amersfoort

V&VN is dé beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden in Nederland en telt ruim 105.000 leden. Naast algemeen lid kun je ook lid worden van een van de gespecialiseerde afdelingen, zoals V&VN Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie. Veel activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van de talloze betrokken vrijwilligers. Zij leveren een essentiële bijdrage aan de verdere professionalisering van het beroep. De beroepsvereniging kan niet zonder hen.

Ziekenhuis contact persoon (ZCP) 
De afdeling V&VN VOG heeft een ruim netwerk van ZCP'ers. Dit zijn verpleegkundig vertegenwoordigers van het ziekenhuis. Ze zijn onderverdeeld in een groep obstetrie verpleegkundigen en een groep gynaecologie- en fertiliteitsverpleegkundigen. Via mail correspondentie is er veelvuldig onderling contact. Eenmaal per jaar is er een fysieke bijeenkomst waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Op deze manier staat de werknemer dicht bij het vuur, heeft hart voor het vak en zet zich nadrukkelijk in voor de verbetering van de kwaliteit van zorg, in de eigen instelling. Ook wordt zij veelvuldig betrokken bij vakinhoudelijke projecten en is vaak als één van de eersten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of geïnformeerd over de laatste actualiteiten. Iets dat ook de kwaliteit van zorg binnen de instelling waar een ziekenhuis contact persoon werkzaam is, ten goede komt.

Heeft jouw ziekenhuis nog geen ZCP en zou je deze taak op je willen nemen? Mail dan naar info.vrouwkind@venvn.nl voor meer informatie. 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)