Fractie Internationale Betrekkingen

De leden van de Fractie Internationale Betrekkingen zetten kinderverpleegkundige internationaal op de kaart. De Nederlandse visie op kinderzorg verwoorden en netwerken zijn belangrijke taken tijdens hun bezoek aan internationale vergaderingen en congressen.

Het belangrijkste doel van de fractie is om in samenwerking met diverse afdelingen binnen de V&VN het vak kinderverpleegkunde vooruit te brengen door aandacht te besteden aan internationale zaken binnen de (kinder)verpleegkunde. In het buitenland vertegenwoordigen de leden de visie van de kinderverpleegkunde en dus de Nederlandse kinderverpleegkundigen bij de Paediatric Nursing Associations Europe (PNAE). 

Publiceren in het magazine
De leden van de FIB publiceren regelmatig in de het magazine V&VN Kinderverpleegkunde, zoals vaccineren in Europese landenhet zikavirusartikel voor jubileumuitgave of millenniumdoelstellingen.  

Fractie Internationale Betrekkingen

PNAE

In de PNAE zijn de Europese beroepsverenigingen van kinderverpleegkundigen vertegenwoordigd.

De PNAE vergadert jaarlijks twee keer, elke keer in een ander land. Dit geeft elk lid de mogelijkheid om leden van de PNAE te informeren over de organisatie en de positie van kinderverpleegkundigen in hun land en leden krijgen tevens de gelegenheid een (kinder) ziekenhuis te bezoeken. Het belangrijkste doel van de PNAE is om breed gedragen onderwerpen te bespreken en vervolgens de werkwijze in diverse landen te inventariseren. Aansluitend wordt een standpunt bepaald en worden documenten opgesteld om een gezamenlijke Europese visie uit te dragen. Alle onderwerpen zijn van belang om de kwaliteit van zorg voor (zieke) kinderen in Europa te kunnen blijven waarborgen.

Onderwerpen
Behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld, rechten van en veiligheid voor kinderen, ouderparticipatie en familie gecentreerde (familie geïntegreerde zorg) voor zieke kinderen in alle settings van de gezondheidszorg in Europa. Tevens is beschreven aan welke eisen een kinderverpleegkundige in Europa moet voldoen met de daarbij behorende rollen en competenties. Wij zijn er trots op dat de breed gedragen visie van de Europese kinderverpleegkundigen inmiddels is gehoord bij het Europese Parlement.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!