Commissie Deskundigheidsbevordering

De passie van de commissie is om kennis van Vrouw & Kind verpleegkundigen te vergroten en kennis met elkaar te delen.

Kerntaken

  • Beleid en mogelijkheden ontwikkelen om de deskundigheid van leden van V&VN Vrouw & Kind.
  • Het volgen van ontwikkelingen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor verpleegkundigen in het algemeen en Vrouw & Kind verpleegkundigen in het bijzonder in Nederland.

Inspiratie en samenwerken

De fractie werkt samen met de andere fracties. Vanuit de andere fracties krijgen we input over onderwerpen die geschikt zijn voor deskundigheidsbevordering. Deze nemen we mee bijvoorbeeld in de toetsen die we in het magazine publiceren.

Wij staan open voor input over onderwerpen waar deskundigheidsbevordering over wenselijk is. Of over manieren om deskundigheidsbevordering vorm te geven. Mail ons.

Graag werken we samen met collega’s zowel intra- als extramuraal: in alle lijnen van de zorg. Zowel vanuit het ziekenhuis, als vanuit de kinderthuiszorg, medisch kinderdagverblijven, schoolverpleegkundigen en anderen. Dit is goed om met elkaar een bredere blik te krijgen. Zo kunnen we ons samen inzetten voor gezonde zorg voor zieke kinderen!

Mv180830 Venvn Amc T0i0408

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)