Vind jij een goede positie van Vrouw & Kind verpleegkundigen van belang? Help ons dan onze doelen te realiseren. De ontwikkelingen in het vakgebied gaan ontzettend snel. Onze website, ons magazine en onze bijeenkomsten bieden je nieuws en achtergrond over de belangrijkste ontwikkelingen. Het bestuur en actieve leden vertegenwoordigen de verpleegkundigen waar dat maar nodig is en leveren een bijdrage aan de maatschappelijke discussie over keuzes in de zorg. Hoe meer leden, des te sterker is onze stem. Laat je door ons vertegenwoordigen op maatschappelijk- en politiek niveau. Word lid! 

Contributie
Het basislidmaatschap van de beroepsvereniging V&VN is voor 2023 € 79,40. De contributie voor de afdeling Vrouw & Kind is € 42,60. Totaal betaal je € 122,- (inclusief Kwaliteitsregister V&V). 

Voordelen

  • Vier keer per jaar ontvang je gratis het Vrouw & Kind magazine met nieuws, achtergrondartikelen op het gebied van ziektebeelden, afdelingsspecifieke kennis en vaardigheden, internationale ontwikkelingen, wetenschap en nog veel meer. 
  • Informatie voor leden op de website en op kort termijn ook om een ledenplatform.
  • Korting op beroepsinhoudelijke bij- en nascholingen. 
  • Minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief met regelmatig winacties.
  • Inschrijven in kwaliteitsregister V&V. 
  • Netwerken voor uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s;
  • Verder vertegenwoordigen wij onze leden in kwaliteitsdiscussies, richtlijnontwikkeling en de financiering van de zorg. 

Korting?
Jazeker, je kunt een deel van je contributie terugkrijgen! Hoe? Via je werkgever. Die kan het bedrag inhouden op je brutoloon, je vakantiegeld of je eindejaarsuitkering. Je betaalt dan minder belasting en dat is je korting. Het is geregeld in de CAO. Vraag even na hoe jouw ziekenhuis het praktisch uitvoert. Er zijn ook ziekenhuizen die een afspraak hebben met V&VN en het basislidmaatschap voor hun medewerkers betalen.

 

Word lid

Meest gestelde vragen

Stuur een e-mail met de juiste gegevens en je lidmaatschapsnummer naar info@venvn.nl.

Nee, je wordt lid van de V&VN Vrouw & Kind en krijgt dan het magazine, de digitale nieuwsbrieven evenals korting op het congres en symposium.

Ja, ben je in opleiding tot verpleegkundige of verzorgende dan krijg je korting op het basislidmaatschap van V&VN.

Deze korting is niet geldig wanneer je een vervolgopleiding doet.

Ja, als je lid bent van meerdere afdelingen van V&VN ontvang je per afdelingslidmaatschap. Hierdoor wordt het lidmaatschap van een afdeling nog aantrekkelijker! De korting geldt alleen bij betaling van meer dan 1 afdelings- of platformcontributie.

Door je schriftelijk aan te melden bij een van de bestuursleden of via het algemene emailadres info.vrouwkind@venvn.nl 

Dit kan door een brief te sturen aan onze afdeling ledenservice, per info@venvn.nl of per post (V&VN, Postbus 8212, 3503 GV Utrecht). Vermeld in deze brief altijd je lidnummer en de reden van opzegging. Opzeggingen voor het nieuwe contributiejaar dienen vóór 1 december van het lopende jaar ontvangen te zijn door de afdeling ledenservice.

Pexels Andrea Piacquadio 3931607

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)