Aan welke eisen voldoet goede zorg voor zieke kinderen? Die vraag wordt beantwoord door het nieuwe Handvest Kind en Zorg. Met dit handvest kunnen zorgprofessionals met verschillende achtergronden toetsen of zij zorg leveren waarin kind en gezin centraal staan.

De handvesten zijn opgesteld door V&VN Kinderverpleegkunde, Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting PAL en Kwaliteitsgroep Kinderthuiszorgorganisaties Nederland.

Individueel Zoirgpaln

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)