Algemeen Verpleegkundige

Het Expertisegebied verpleegkundige Voortplanting, Obstetrie & Gynaecologie (vanaf nu afgekort als verpleegkundige VOG), zoals in dit document beschreven is, kan beschouwd worden als een bijlage bij het beroepsprofiel van de verpleegkundige. Het Expertisegebied beschrijft de aanvullende kennis en vaardigheden die verpleegkundigen bij de taakuitoefening in dit vakgebied nodig hebben.

Aan de totstandkoming van dit Expertisegebied hebben 60 enthousiaste verpleegkundigen VOG meegewerkt in de vorm van een Rondetafelbijeenkomst. Daarnaast heeft het bestuur van V&VN Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie een belangrijke bijdrage geleverd

Expertisegebied Kinderverpleegkunde

Het Expertisegebied beschrijft de aanvullende kennis en vaardigheden die verpleegkundigen bij de taakuitoefening in dit vakgebied nodig hebben.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)