Verloskunde

CTG handleiding

In 2013 werd de NVOG richtlijn 'Intrapartum foetale bewaking à terme' geïmplementeerd. Dit gaf V&VN VOG aanleiding tot het herzien van de eigen handleiding CTG en deze aan te passen aan de huidige kennis en standaarden.

De handleiding Cardiotocografie voor obstetrieverpleegkundigen geeft aanwijzingen om tot verantwoorde afspraken te komen ten aanzien van de rol van de obstetrieverpleegkundige bij het registreren, beoordelen en interpreteren van het CTG. Tevens beschrijft de handleiding een aantal eisen waaraan de organisatie van de verloskunde afdeling moet voldoen. Met deze herziene handleiding wil de commissie een handvat bieden aan obstetrieverpleegkundigen die binnen hun eigen instelling afspraken willen maken over hun verantwoordelijkheid en bevoegdheden ten aanzien van het CTG. De beoordelingssystematiek die bij deze handleiding is opgenomen kan integraal worden overgenomen om de obstetrieverpleegkundige in de dagelijkse praktijk te helpen bij haar beslissing over een CTG. Instellingen kunnen zelf aanvullende afspraken vastleggen over de implementatie van de handleiding in de eigen organisatie

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)