• Afdelingen
  • Vrouw & Kind

Handvesten

Aan welke eisen voldoet goede zorg voor zieke kinderen? Die vraag wordt beantwoord door het nieuwe Handvest Kind en Zorg. Met dit handvest kunnen zorgprofessionals met verschillende achtergronden toetsen of zij zorg leveren waarin kind en gezin centraal staan.
  • Afdelingen
  • Vrouw & Kind

Expertisegebied

Het Expertisegebied verpleegkundige Voortplanting, Obstetrie & Gynaecologie (afgekort verpleegkundige VOG), kan beschouwd worden als een bijlage bij het beroepsprofiel van de verpleegkundige. Het Expertisegebied beschrijft de aanvullende kennis en vaardigheden die verpleegkundigen bij de taakuitoefening in dit vakgebied nodig hebben.
  • Afdelingen
  • Vrouw & Kind

CTG handleiding

De handleiding Cardiotocografie voor obstetrieverpleegkundigen geeft aanwijzingen om tot verantwoorde afspraken te komen ten aanzien van de rol van de obstetrieverpleegkundige bij het registreren, beoordelen en interpreteren van het CTG.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!