Samenwerking kinder- en VOG verpleegkundigen

Update samenwerking kinderverpleegkundigen, mei 2021
 
In de praktijk werken de kinderverpleegkundigen en VOG-verpleegkundigen steeds nauwer samen. De zorg voor het gezin in de Vrouw/Kind centra wordt gezamenlijk geleverd en ook de samenhang tussen zorg thuis en ziekenhuis is in ontwikkeling. Zelfs de opleidingsstructuur CZO-flexlevel gaat uit van de combinatie vrouw-kindzorg. Vanuit de leden komt de vraag om ook binnen V&VN meer samen te gaan werken.

Intussen denkt V&VN ook na over het verder ontwikkelen van een organisatiestructuur. Dit alles heeft ertoe geleid dat de beide besturen van de afdeling VOG en Kinderverpleegkunde zijn gaan praten om te kijken of een samenvoeging van de beide afdelingen tot een meerwaarde voor ons allemaal zou kunnen leiden.

Inmiddels zijn diverse gesprekken gevoerd. Er is een SWOT-analyse gemaakt (de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen geanalyseerd). Naar aanleiding van ledenpeilingen is wederzijds uitgesproken wat de belangrijkste dienstverlening aan de leden is voor de afzonderlijke afdelingen. We vinden het belangrijk om deze specifieke onderdelen te behouden zoals bijvoorbeeld het magazine. Naar aanleiding van deze analyse en de gevoerde gesprekken zijn de beide besturen tot de conclusie gekomen dat we één cluster willen gaan vormen met één dagelijks bestuur en willen we met jullie (de leden) gaan bespreken. De werknaam voor dit cluster is voorlopig ‘Vrouw & Kind’. Daarbij blijven de huidige specialismen ‘kinderverpleegkunde’, ‘voortplanting’, ‘obstetrie’ en ‘gynaecologie’ bestaan.

De komende tijd zullen de besturen (digitale) vragenuurtjes plannen om hierover met jullie in gesprek te gaan, we vinden dit belangrijk om met jullie daarover te spreken!  Houd je mail, de website en de nieuwsbrief in de gaten voor de data en de tijdstippen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten. We zullen uiteindelijk een ALV organiseren om dit besluit met jullie te bekrachtigen.

Bestuur Kind En VOG

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!