Samenwerking kinder- en VOG verpleegkundigen

In de praktijk werken de kinderverpleegkundigen en VOG-verpleegkundigen steeds nauwer samen. De zorg voor het gezin in de Vrouw/Kind centra wordt gezamenlijk geleverd en ook de samenhang tussen zorg thuis en ziekenhuis is in ontwikkeling. Zelfs de opleidingsstructuur CZO-flexlevel gaat uit van de combinatie vrouw-kindzorg. Vanuit de leden komt de vraag om ook binnen V&VN meer samen te gaan werken.

Samenvoegen besturen VOG en Kinderverpleegkunde 
De V&VN-afdelingen Kinderverpleegkunde en VOG zijn in januari 2022 samengegaan en gaan verder onder de naam V&VN Vrouw & Kind! Onze eerste gezamenlijke online ledenvergadering was 27 januari 2022 een feit. Een moment om stil te staan
bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en het behalen van ons gezamenlijke doel: samenvoegen van de afdelingen kinderverpleegkunde en voorplanting, obstetrie en gynaecologie (VOG). Tijdens de ledenvergadering stelden de nieuwe bestuursleden zich voor om vervolgens over te gaan tot benoeming. De stemming was ruim in de meerderheid positief en daarmee werd het nieuwe bestuur gevormd. Het aankomende jaar zullen we als bestuur gebruiken om de punten op de i te zetten. We gaan praten met onze werkgroepen en commissies en de invulling hiervan. Het magazine is voor beide afdelingen een zeer belangrijk onderdeel van het lidmaatschap, de magazines zullen dit jaar in ieder geval nog gescheiden blijven. 

Meer informatie over de bestuursleden kun je vinden onder het kopje bestuur.  

Bestuur Kind En VOG

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!