0001 (6)

VOG magazine

VOG magazine 
Vier keer per jaar valt het magazine voor onze leden op de mat. Je leest er actuele onderwerpen op het gebied van voorplanting, obstetrie en gynaecologie. Een inspirerend en vakinhoudelijk magazine met ook aandacht voor onze leden.

Behalve naar de leden stuurt V&VN VOG het ook naar een aantal relaties in de (geboorte)zorg en naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd. 

Meedenken?
Heb je ideeën over een onderwerp waarover we iets kunnen schrijven of wil je zelf iets bijdragen? Mail dan naar redactie.vogmagazine@gmail.com

De redactie
Paula de Boer (VOG-bestuurslid)
Nelleke Gerichhausen (VOG-bestuurslid)
Sharon Ratsma-Wesselius
Corianne Gerritsen
Ariena Riehl

Extern eindredacteur: Margit Kranenburg (journalist-tekstschrijver)
Extern vormgever: Maura van Wermeskerken (grafisch ontwerper) 

Niet ontvangen?
Zijn je gegevens veranderd of heb je het magazine niet ontvangen? Pas dan je gegevens aan in Mijn V&VN of stuur een mail naar info@venvn.nl en we zoeken het voor je uit!

Adverteren
V&VN biedt mogelijkheden aan tot adverteren in het VOG Magazine of in de nieuwsbrief. Neem hiervoor contact op met Jan Kooning, advertentiesvog@gmail.com

Het is ook mogelijk om hét verenigingstijdschrift van V&VN Magazine te adverteren. Meer weten? Ga direct naar de tariefkaart voor advertenties. Neem voor meer informatie contact op met Cross Media Nederland via T (010) 742 10 20. 

Schrijfwijzer

Cover Vogmagazine 5 2020

Het laatste nummer van ons 25 jarig jubileum bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • De technologie van de afgelopen 25 jaar
 • Praatkaart voor gynaecologie patiënten
 • COVID-19 en geboortezorg
 • CEPRA studie, betere zorg bij minder leven 
 • Verpleegkundig onderzoek bij extreme misselijkheid
Cover Vogmagazine 4 2020[29006]

Jouw beroepsvereniging VOG bestaat 25 jaar! Een aantal feestelijke pagina's staan in het teken van de afgelopen 25 jaar maar er is zeker ook ruimte om vooruit te kijken. Dankzij medische fotografen zijn er prachtige foto's gemaakt.  

Verder in dit magazine: 

 • Langetermijneffecten van weeënremming bij kinderen
 • Draadloze registratie thuis
 • VOICE-programma helpt ouders bij NICU-opname van hun kind
 • Amniotomie in de eerste lijn
 • Begeleiding van een IUVD
 • Glucose bepalen 24 uur postpartum niet altijd zinvol
Cover Vogmagazine 3 2020[25580]

Jonge collega's binnen Obstetrie. Staan we open voor nieuwe (online) ideeën, onderzoeken en feedback? In dit magazine zetten we onze jonge collega's in het zonnetje! 

Maar natuurlijk ook andere onderwerpen zoals:

 • COVID- 19 en zwangerschap 
 • Verloskamers anno 2020
 • NEWS meet achteruitgang pasgeborene 
 • Behoud van vruchtbaarheid bij kanker

En niet te vergeten de interviews met collega's en boekrecensies. 

02 2020

Dit nummer bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • De impact van de Corona maatregelen 
 • Verpleegkundige zorg bij thuis opstarten van de inleiding
 • Muziektherapie bij prematuren 
 • Verblijfskatheter bij epiduraal heeft nadelen 
 • Casus obese patiënt
 • Nieuwe cursus voorplantingsgeneeskunde


  Nieuwsgierig naar de rest van de inhoud. Wordt lid en ontvang ook 5 keer per jaar het magazine.  
1 2020

Dit nummer bevat onder andere de volgende onderwerpen:

 • prille begin en de restvan ons leven
 • VOG werkt mee aan zorgverbetering en kostenbesparing. Zinnige zorg bij afwijkend
  uitstrijkje
 • Steunpunt Nova
 • Verpleegkundig specialist in de voortplantingsgeneeskunde
 • Flexibel vervolgopleiden
 • Interview VOG 25 jaar. Sabine werkt 25 jaar als O&G’er
 • Jaarverslag 2019
 • VOG-richtlijnaanvraag. Huid-op-huidcontact de nieuwe gouden standaard

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!