Bestuur V&VN Vrouw & Kind

Op deze pagina willen wij, als leden van het bestuur ons voorstellen. Heb je vragen, opmerkingen of tips mail ons dan persoonlijk of naar ons algemene e-mailadres vog@venvn.nl

Venvn
Duo voorzitter, Evi van Gerwen

Ik ben Evi van Gerwen, getrouwd met mijn lieve man Raymond en moeder van drie
prachtige kinderen. Ik ben heel positief ingesteld, bij mij is het glas dan ook altijd
halfvol. Er zijn namelijk altijd mogelijkheden voor welk probleem of uitdaging dan ook. Ik werk heel graag. Ik ben eigenaar van Vivre Kinderthuiszorg en van verpleegkundig kinderzorghuis Villa Vivre. Sinds februari 2021 ben ik mede-eigenaar van 4kids2tell. Ik ben ondertussen bijna zeven jaar bestuurslid bij V&VN Kinderverpleegkunde. Daarnaast ben ik bijna vijf jaar bestuurslid bij BINKZ. Beide functies kosten behoorlijk veel tijd, maar ik vind het heel leuk om te doen. Je bouwt er mooie relaties en een groot netwerk mee op. Ik heb binnen kindzorg al veel mogen leren de afgelopen jaren.

Aandachtsgebied: 
Duo-voorzitter

Contact:
m.maat@venvn.nl 

Venvn

Mijn naam is Mariska Maat, getrouwd en moeder van twee mooie meiden. Ik heb met veel plezier jaren als kinderverpleegkundige en IC-kinderverpleegkundige gewerkt en veel geleerd in het AMC. Mijn hart ligt bij goede zorg voor het kind en gezin en vanuit die passie ben ik vijftien jaar geleden verpleegkundig kinderdagverblijf Kleine Maatjes gestart. Het ontlast het gezin en geeft het kind de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Ik doe dit nog steeds met veel plezier en passie. In de afgelopen jaren heb ik mij op meerdere vlakken ingezet voor de medische kindzorg en heb daarmee een groot netwerk opgebouwd. Naast mijn functie als bestuurslid bij BINKZ mag ik nu ook een bestuursfunctie bij V&VN gaan vervullen. Een mooie kans om de medische kindzorg en onze beroepsgroep nog meer onder de aandacht te brengen en verder op de kaart
te zetten.

Aandachtsgebied: 
Duo-voorzitter

Contact:
m.maat@venvn.nl 

Venvn

Mijn naam is Marjorie de Neef, ik heb het penningmeesterschap overgenomen van
V&VN VOG en Kinderverpleegkunde. Na mijn A-opleiding in het Emma  kinderziekenhuis in 1973 heb ik mij gespecialiseerd in het mooie vak van kinderverpleegkundige, ICN-verpleegkundige en ICK-verpleegkundige. Ik werk nu ruim vijftien jaar als wetenschappelijk onderzoeker op de kinder IC van het AmsterdamUMC. Sinds juni 2022 ben ik met pensioen. Al ongeveer twintig jaar ben ik lid van de fractie Wetenschap van V&VN  kinderverpleegkunde, op dit moment het enige fractielid. Vanaf dit jaar dus penningmeester, een functie die ik een aantal jaren hoop te kunnen vervullen.

Aandachtsgebied: 
Penningmeester 

Contact:
m.neef@venvn.nl 

Venvn

Mijn naam is Ellen Streefland. Al 12,5 jaar werk ik in het Martini ziekenhuis in
Groningen. Als obstetrieverpleegkundige werk ik op de afdeling verloskunde
en ik ben al jaren zeer actief als ziekenhuiscontactpersoon voor de  beroepsvereniging V&VN VOG. Door mee te lopen binnen het bestuur is mijn
enthousiasme gegroeid en dit heeft mij zeer gemotiveerd om in het nieuwe bestuur als bestuurslid verder te gaan zodat ik mij volop kan inzetten voor ons prachtige vak en de geboortezorg.

Aandachtsgebied: 
Obstetrie 

Contact:
e.streefland@venvn.nl 

Venvn

Ik ben Annelies Gijsbertsen en werk als zorgmanager bij Allerzorg Kindzorg. Na
jaren als kinderverpleegkundige gewerkt te hebben in zowel perifere ziekenhuizen
als een academisch ziekenhuis ben ik nu negen jaar werkzaam in de extramurale
medisch kindzorg. Met deze ervaringen wil ik onze beroepsgroep versterken en onder de aandacht brengen bij de kinderverpleegkundigen.

Aandachtsgebied: 
Kinderverpleegkunde intra/extramuraal

Contact:
a.gijsbertsen@venvn.nl 

Suzan 2018

Mijn naam is Suzan Jurriëns. Sinds 2011 ben ik werkzaam als obstetrieverpleegkundige in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.
Naast werken ‘op de vloer’ haal ik veel plezier en voldoening uit mijn inzet in diverse werkgroepen en projecten. In 2018 ben ik begonnen als algemeen bestuurslid van V&VN VOG. Binnen het bestuur houd ik mij onder
andere bezig met de website, sociale media en de nieuwsbrieven. Daarnaast schrijf ik graag en regelmatig voor het VOG Magazine en ben ik betrokken bij de commissie Wetenschap. Ik ben vaak op zoek naar vernieuwing, (creatieve) ontwikkelingen en uitdagingen. Binnen het bestuur kan dat goed. Ik probeer zaken die op landelijk niveau spelen te vertalen naar de praktijk en vanuit de praktijk weer zaken terug te geven.
Samenwerking met de Kinderverpleegkunde is een voorbeeld. Er zijn de afgelopen jaren steeds meer Moeder- en Kindcentra ontstaan. Met een samengevoegd bestuur hopen we dichterbij elkaar te komen, gezamenlijke scholing te geven en te kijken naar wensen van de verpleegkundigen in de
praktijk.

Aandachtsgebied: 
Obstetrie 

Contact:
s.jurriens@venvn.nl 

Venvn

Mijn naam is Maikel Hustinx. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen van 11 en 14 jaar. Ik ben werkzaam bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis als Verpleegkundig Specialist Neonatologie.

Naast mijn klinische werkzaamheden bestaat een groot onderdeel van mijn functie uit het leveren van een bijdrage aan kwaliteit van zorg en innovatie en aan
mijn aandachtsgebied Family Centered Integrated Care (FCIC). Ik neem actief
deel aan het verder ontwikkelen van de visie van FCIC binnen ons ziekenhuis in de
stuurgroep. Daarnaast ben ik actief als bestuurslid binnen het Verpleegkundig Staf
Bestuur als afgevaardigde van onze groep verpleegkundig specialisten. Dit doe ik
samen met een VS van de chirurgie. Sinds kort ben ik bestuurslid van de afdeling
Vrouw & Kind en vertegenwoordig ik het specialisme neonatologie. Ik hoop mijn
steentje te kunnen bijdragen met mijn praktijkervaring binnen de neonatologie en
een moeder-en-kind centrum. In mijn rol als verpleegkundig specialist hoop ik de
samenwerking op te zoeken binnen de volle breedte van de vrouw-en-kindproblematiek, met voor mij persoonlijk als belangrijk uitgangspunt de visie van FCIC. In de praktijk ben ik iemand die zich continu inzet voor verbetering van zorg en mijn ambitie is dan ook om met het bestuur van de nieuwe afdeling Vrouw & Kind te komen tot een productieve samenwerking. Met de verschillende partners in de keten van huis tot ziekenhuis, zodat we de best mogelijke zorg kunnen bieden voor vrouw en kind binnen dit gehele proces.

Aandachtsgebied: 
Neonatologie  

Contact:
m.hustinx@venvn.nl 

Venvn

Contactpersoon V&VN  

Contact:
n.berg@venvn.nl 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!