V&VN Vereniging Nieuwe Stijl, waar staan wij nu.......

  • 28 september 2021
  • Nieuwsbericht
  • Verzorgenden
Logo V&VN Verzorgenden

Eind 2019 is V&VN gestart met het traject Vereniging Nieuwe Stijl (VNS) waarin gekeken werd hoe de beroepsvereniging anders ingericht kon worden: op welke wijze kunnen we de krachten bundelen? Hoe zorgen we ervoor dat de stem van onze leden goed gehoord wordt? Hoe kunnen we de bestuurlijke last van onze vrijwillige besturen beperken, én ervoor zorgen dat deze besturen krachtig kunnen acteren? Maar ook zeker het DNA van onze professionals kennen! Hoe activistisch moeten we eigenlijk zijn? Maar ook, op welke strategische agenda richten we ons?

Als bestuur van het platform Verzorgenden zijn we goed bij dit traject aangehaakt geweest en hebben onze stem duidelijk laten horen. Wij vinden het van belang dat de verzorgende beroepsgroep een duidelijke stem krijgt binnen V&VN en dat we een goede bijdrage kunnen leveren aan de positionering van onze verzorgende beroepsgroep.

Onze betrokkenheid heeft ertoe geleid dat wij begin dit jaar een pilot konden starten binnen VNS. Wij konden de ontwikkeling in gaan zetten van een platform V&VN Verzorgenden naar een formeel V&VN Verzorgenden met een formeel beroepsbestuur.
Dit betekent dat we moeten gaan nadenken over wat onze missie en visie gaat zijn (waar staan we voor en waar gaan we voor?) wíe onze doelgroep is of moet zijn, dat we heldere plannen en doelstellingen formuleren, we leden betrekken om onze doelstellingen te kunnen behalen, een begroting en jaarplan opstellen en verantwoording af moeten gaan leggen over de wijze waarop we onze gelden besteed hebben, oftewel, dat we V&VN Verzorgenden formeel gaan besturen.

De eerste stap die we gezet hebben is het inrichten van een beroepsbestuur, dat zich tenminste voor de duur van de pilot wil inzetten voor V&VN Verzorgenden. Marita de Kleijne (voorzitter), Hanny de Kleyn (secretaris), Elly Beunk (penningmeester), Ria Melenhorst, Mariëlle Verstegen en Amanda de Rond, eerder al lid van het bestuur van het platform, hebben dit toegezegd.

Vanuit een drietal hoofdthema’s gaan we vormgeven aan het nieuwe V&VN Verzorgenden en zullen we afscheid gaan nemen van het minder formele platform:

Thema 1: identiteit en bestuurlijke kracht ontwikkelen (ontwikkeling missie-visie, ontwikkelen visie op het vak Verzorgende IG, ontwikkelen als bestuur, inrichten van processen en structuren van V&VN Verzorgenden)

Thema 2: Optimaliseren van contact met de V&VN verzorgenden achterban, ambassadeurs en andere leden van V&VN Verzorgenden

Thema 3: Samenwerken met alle geledingen in de Beroepsvereniging

De afgelopen periode hebben wij met name heel hard gewerkt aan Thema 1, de basis van waaruit we door kunnen groeien. Na de zomer gaan we ons richten op onze missie en visie, onze doelgroep en de plannen voor 2022.

Heb jij al ideeën over de thema’s die jij belangrijk vindt om ons op te richten in 2022? Laat het ons weten via verzorgenden@venvn.nl en wij nemen het mee!

En heb je vragen over Vereniging Nieuwe Stijl en V&VN Verzorgenden neem ook dan gerust contact met ons op!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd