Gezondheidsrisico's beperken

  • 8 april 2014
  • Verzorgenden
Verpleeghuis 2

Praktische instrumenten om je te ondersteunen bij het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico’s en het ondernemen van passende acties daarop.
Hoe kun jij gezondheidsrisiciso's beperken? Daarvoor hebben Actiz en V&VN een praktische aanpak gemaakt. Deze aanpak ondersteunt je bij het signaleren van mogelijke gezondheidsrisico's bij depressie, medicatie, incontinentie, voeding en decubitus.

De ontwikkelde poster en de verschillende werkbladen helpen je bij het signaleren van gezondheidsrisico's bij cliënten. Ze geven aan welke signalen je serieus moet nemen. En welke vervolgacties verstandig zijn en hoe je het beste kunt handelen bij depressie, medicatie, incontinentie, voeding en decubitus.

Op de poster staan de 6 zorginhoudelijke risico's, die feitelijk de belangrijkste aandachtspunten in de zorg voor ouderen en (chronisch) zieken zijn. V&VN heeft de poster in opdracht van ActiZ ontwikkeld voor de medewerkers in deze sectoren: verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook verpleeghuisartsen. Zodat de risico's in de zorg nog tijdiger en beter gesignaleerd kunnen worden.

Download: PowerPoint / werkbladen / Poster
Je kunt de powerpoint gebruiken als hulpmiddel in teammeetings. 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.