Fenny Steunenberg-Derks (54), verzorgende in de wijk

  • 1 juli 2021
  • Nieuwsbericht
  • Verzorgenden
3 Fenny Steunenberg

Over mij

“Mijn naam is Fenny Steunenberg-Derks en ik ben 54 jaar. Sinds 1984 werk ik als verzorgende in de wijk. Ik ben begonnen als bejaardenverzorgster. In de loop der jaren is de zorg enorm veranderd. De eisen aan de zorgverlening zijn ook veranderd, daarvoor heb ik in 2015 als aanvulling het verzorgende IG-diploma gehaald. Het bieden van zorg in allerlei verschillende thuissituaties blijft mij boeien en uitdagen. Geen situatie is hetzelfde. 

Sinds 2019 ben ik ambassadeur verzorgende IG.  Als ambassadeur zet ik mij in om de positie, inhoud en het beeld van het verzorgend beroep positief te beïnvloeden. Het beeld dat bestaat van de taken van de verzorgende klopt vaak niet, waardoor de jeugd niet kiest voor een opleiding tot verzorgende IG. Om dit beeld te beïnvloeden bezoek ik o.a. scholen, sta ik op open dagen en neem ik deel aan werkgroepen. Zo maak ik onderdeel uit van een werkgroep voor het werven en behouden van personeel en zit ik in een werkgroep die in gesprek gaat met zorgverzekeraars over de vergoeding van ongeplande zorg. 

Als verzorgenden zijn wij een hele grote groep binnen de zorg. Jammer genoeg wordt er als het gaat over de zorg meestal gesproken over en met verpleegkundigen. Als verzorgenden zijn wij onvoldoende zichtbaar. Ik wil ervoor zorgen dat verzorgenden ook in de Ledenraad goed vertegenwoordigd zijn.” 

Waarom ik mij verkiesbaar heb gesteld
“V&VN is begonnen aan de moeilijke opgave om een toekomstbestendige vertegenwoordiger te worden voor alle beroepen binnen de zorg. Daarom is het ook belangrijk dat de verzorgenden goed vertegenwoordigd zijn in de Ledenraad. Dit om de nieuwe koers van V&VN ook te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de groep verzorgenden. Om de verzorgende stem te laten horen heb ik mij kandidaat gesteld voor de Ledenraad. Als de Ledenraad een goede afspiegeling is van alle disciplines binnen de zorg kunnen we zorgen voor een breed gedragen nieuwe koers.  

Dat een sterke betrokken beroepsvereniging belangrijk is, zien we in deze coronapandemie wel. Wie komt anders op voor alle medewerkers in de zorg?!”  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)