Er zijn voor de client met al je voelsprieten

  • 2 mei 2014
  • Verzorgenden
Er Zijn Voor De Client Met Al Je Voelsprieten

Hulp bij het omgaan met vragen van cliënten waar soms geen antwoord op is, zoals: Heb ik goed geleefd? Heb ik alles gedaan wat ik kon?

Uit een onderzoek van Sting (nu V&VN), uitgevoerd in opdracht van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, blijkt dat verzorgenden het als hun taak zien om ouderen troost te bieden, te luisteren of op een andere manier te helpen. Dit is een taak die hun cliënt én henzelf persoonlijk raakt. Verzorgenden ongeacht hun opleidingsniveau geven aan dat zij hier graag met elkaar en met andere professionals over willen praten. Zij hebben behoefte aan structurele ondersteuning vanuit de organisatie.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.