Multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassen met een verstandelijke beperking’

  • 7 juni 2022
  • Nieuwsbericht
  • Verstandelijk GehandicaptenZorg
Verstandelijk Gehandicapt

Vragenlijst over Beeldvorming en diagnostiek van de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een VB’

De NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO, KansPlus en VGN vragen uw medewerking om een vragenlijst in te vullen over Module 1 (Beeldvorming ) van de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassen met een verstandelijke beperking’.

De vragenlijst gaat in op de aanbevelingen uit de richtlijn/module 1 over Beeldvorming en diagnostiek en wordt breed uitgezet onder zorgprofessionals en zorgaanbieders. Er is ook een aparte vragenlijst opgesteld voor cliënten/naasten.

We willen u vragen de vragenlijst (zie button) uiterlijk 22 juni 2022 in te vullen.

Toelichting:

Zoals u mogelijk weet, heeft het Zorginstituut Nederland in het kader van haar Zinnige zorg onderzoek in de gehandicaptenzorg in september 2021 een verbetersignalement geschreven op welke punten de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag beter kan. Uit dit kwalitatieve onderzoek komt naar voren dat het aangepaste AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek van probleemgedrag nog vrijwel onbekend is onder zorgprofessionals en dat het niet in zijn volle omvang wordt toegepast. Ook blijkt in de zorgpraktijk sprake van onderdiagnostiek.

Als onderdeel van de verbeteracties zetten de beroepsverenigingen NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO, KansPlus en VGN deze vragenlijst uit met als doel meer inzicht te krijgen in hoeverre zorgprofessionals bekend zijn met c.q. werken volgens de ‘geest van’ module 1 over Beeldvorming uit de multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’.

Als vervolg op deze vragenlijst zal via enkele pilots bij zorgaanbieders worden ingezoomd op de vraag hoe de werkwijze van het breed en meervoudig kijken volgens ‘de geest van’ het aangepast AAIDD model in werkwijzen en/of binnen zorgorganisaties kan worden verankerd. Daarom vragen we aan het eind van de vragenlijst of u bereid bent aan deze pilot mee  te werken.

VEEL DANK namens de betrokken organisaties!

Vragenlijst voor professionals/aanbieders

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)