Het bestuur van de afdeling Verstandelijk Gehandicaptezorg is met veel energie aan de slag gegaan om de afdeling weer goed op de kaart te zetten. We houden je natuurlijk graag op de hoogte van de ontwikkelingen én uitnodigen je uit om input te leveren, ideeën aan te dragen en nog fijner actief bij te dragen in het bestuur of mee te lezen op thema’s.

Samen onze geweldige sector op de kaart zetten; want dat V&VN VGZ meer in de spotlight gezet moet worden is ons wel duidelijk!

Het bestuur bevat de volgende leden;

Sandra de Wit         - voorzitter
Joyce Haarman        - penningmeester
Silvia Winterink        - secretaris en webbeheerder

Ondersteuning vindt plaats door Janneke van den Hoek, adviseur V&VN.

Waar houden we ons als V&VN VGZ  mee bezig?
De onderwerpen en werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Zonder compleet te zijn, noemen we hieronder enkele zaken.

Bestuurlijk
Landelijk praten we op diverse plekken mee; bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskompas. Hiervoor is ongeveer eens per 2 maanden overleg met alle partijen die hieraan mee werken (VGN, ministerie van VWS, ZN (zorginstituut Nederland), verschillende cliëntenorganisaties, BPSW, NVAVG, NIP, NVAO.

Medicatieveiligheid en medicatieoverdracht
Er loopt inmiddels al een aantal jaren een landelijk project met als doel de medicatieoverdracht veilig te maken. Dit vraagt vele aanpassingen, bijvoorbeeld op gebied van ICT. Voor ons beroep en ook voor begeleiders gaat dit veel betekenen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat moet straks ook medicatie kan blijven toedienen?

Richtlijnen
We werken mee aan het ontwikkelen van richtlijnen. Gelukkige helpen hier ook verschillende leden bij. Je kunt denken aan: visusproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, obstipatie, ADL, palliatieve zorg, Down, wilsbekwaamheid, mondzorg, WZD.

Bestuurlijke contacten
We hebben veel contacten, bijvoorbeeld met VWS en de VGN.  Dat alles om de verpleegkundigen, verzorgenden en de verpleegkundig specialisten, te positioneren; het belang van deze zorgverleners onder de aandacht te brengen voor onze zo mooie doelgroep.

Wil je meer over de leden van het bestuur? Klik op de link om het bestuur beter te leren kennen Het Bestuur stelt zich voor...

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)