Praat je mee over aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg?

 • 25 mei 2021
 • Bijeenkomst
 • Verstandelijk GehandicaptenZorg

Door te werken in de gehandicaptenzorg draag je elke dag bij aan een vitale samenleving waarin voor elk mens mogelijkheden zijn om mee te doen en zich te ontwikkelen.
Het is belangrijk te weten wat jullie als professionals ervaren als het gaat om aantrekkelijk werk en wat jullie ideeën zijn voor de (nabije) toekomst. Jullie verhalen en ideeën vormen de basis voor oplossingsrichtingen om toe te passen in de gehandicaptenzorg.

Roep van professionals: "Terug naar de kern en de bedoeling van het werk!"
Hoe kunnen het werk zo organiseren om ruimte voor de kern te krijgen en te houden?

Waarover willen we met je praten?

Over drie onderwerpen willen we graag met je in gesprek:

 1. Reflectietijd
  We beamen het belang van reflectie voor continue verbetering van de zorg. De kunst is om reflectietijd te organiseren en het ook echt te doen. De corona-periode zet reflectietijd flink onder druk. Hoe kunnen we reflectie een duurzaam onderdeel van het werk laten zijn?
 2. Teamwerk
  We werken allemaal in een of meer teams, waarbij we zoeken naar manieren om de diversiteit optimaal te benutten. De kwaliteit van ons werk wordt mede bepaald door hoe mensen samenwerken als team. Hoe maken we goed teamwerk mogelijk? Welke condities zijn nodig? En hoe creëren we een veilige ontwikkelruimte voor teams?
 3. Modern werkgeverschap
  De organisatie faciliteert professionals in het leveren van goed werk. Wanneer lukt dat wel en wanneer gaat daarin iets mis? Wat zijn goede voorbeelden van participatieve processen waarin iedereen kan meepraten over strategie en beleid? Ook het werven en vasthouden van nieuwe collega’s is een punt van aandacht.


In een online dialoogvorm

We werken in de vorm van een World Café, je gaat in gesprek met collega’s over deze onderwerpen. Dat doen we kleine groepen en in drie opeenvolgende rondes. Je brengt eigen voorbeelden in en gaat door op wat collega’s inbrengen. Gedurende de sessie versterken we op die manier elkaars ideeën en scherpen we problemen aan. Je hebt veel ruimte om uiteenlopende onderwerpen te bespreken rond aantrekkelijk werk in de gehandicaptenzorg. Doe je mee?

Praat ook mee!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!