Toekomstvisie tuberculosebestrijding

  • 4 april 2024
  • Nieuwsbericht
  • M&G Tuberculose

Werkgroep Expertisebehoud Tuberculosebestrijding
Onder leiding van GGD GHOR Nederland hebben verschillende beroepsgroepen binnen de tuberculosebestrijding een gezamenlijke toekomstvisie geformuleerd. De beroepsgroepen hebben voorstellen en adviezen geformuleerd om de kwaliteit van tuberculosezorg in Nederland te waarborgen.
Een projectgroep, bestaande uit de verschillende beroepsgroepen zal tijdens regionale bijeenkomsten de opgetekende adviezen zodanig lanceren dat ze in de komende 5 jaar met een zo breed mogelijk draagvlak door GGD-en worden opgevolgd.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)