Organisatie vakgroep

  • 29 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • M&G Tuberculose

De samenstelling van de vakgroep tuberculose is dit jaar veranderd.  De vakgroep bestaat uit een verpleegkundige vertegenwoordiging van de 4 Regionale Expertise Centra (REC) in Nederland. De vakgroep overlegt vijf keer per jaar; dit gebeurt zowel digitaal als fysiek. Ieder jaar organiseert de vakgroep een afstemmingsoverleg met een beleidsmedewerker van GGD GHOR Nederland en het RIVM. Ook organiseert de vakgroep jaarlijks het Afgevaardigden overleg. Voor dit overleg worden verpleegkundige afgevaardigden uit de 4 centra uitgenodigd en verpleegkundigen die participeren in landelijke werkgroepen. Graag stellen we de vakgroep aan jullie voor:

Geraldine ter Linde, voorzitter van de vakgroep en bestuurslid van de afdeling Maatschappij en Gezondheid (M&G). Geraldine is sociaal verpleegkundige bij GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. Zij vertegenwoordigt het Regionaal Expertise Centrum (REC) Noordwest.

Marga Koenders, penningmeester van de vakgroep en van de Nascholingscommissie Sociaal Verpleegkundigen Tuberculosebestrijding (NSVT). Marga is sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding en milieugezondheidsdeskundige bij GGD Gelderland Zuid. Zij vertegenwoordigt Regionaal Expertise Centrum (REC) Noordoost.

Saskia Kautz, notulist van de vakgroep en sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding bij GGD Rotterdam-Rijnmond en GGD Haaglanden. Zij vertegenwoordigt het Regionaal Expertise Centrum Zuid Holland (REC Zuid Holland).

Annique Mens, sociaal verpleegkundige tuberculosebestrijding bij GGD Zuid Limburg. Zij vertegenwoordigt het Regionaal Expertise Centrum Zuid (REC Zuid).

Niesje Jansen, adviserend lid van de vakgroep. Niesje is senior verpleegkundig consulent bij KNCV Tuberculosefonds.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)