18 februari: Bezoekdag VWS genomineerden eHealth-scriptieprijs

  • 24 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie

De V&VN VZI eHealth Scriptieprijs werd dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. De prijs is in het leven geroepen om de toepassing van eHealth door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden te stimuleren en studenten uit te dagen de meerwaarde van deze innovaties te onderzoeken. Voor meer informatie klik hier.

Op  9 december vond de uitreiking van de V&VN VZI eHealth Scriptieprijs 2019 plaats. De prijs werd gewonnen door lona Bronneberg. Naast een geldbedrag voor de winnaar is er voor alle genomineerden elk jaar de mogelijkheid om kennis te maken met het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS). Op dinsdag 18 februari 2020 stond dit bezoek weer op het programma.

Om 10 uur werd iedereen welkom geheten door Marlies Kamp, programmamanager Innovatie &Zorgvernieuwing en Janine Geluk, trainee Innovatie &Zorgvernieuwing. Er werd een uitgebreide presentatie gegeven over het ministerie en de verschillende afdelingen. Ook werd uitgelegd wat er gebeurt op het gebied van innovatie en zorgvernieuwing, en hoe het ministerie daaraan bijdraagt. Daarna was er een korte kennismaking met “Zorg van Nu” door Rodinde Pauw, projectleider Zorg van Nu. Voor meer informatie hierover klik hier.

Vervolgens kregen we een inkijkje in een ander initiatief van het ministerie, “één tegen eenzaamheid”. De verschillende initiatieven werden toegelicht en uitgelegd werd hoe dit initiatief tot stand is gekomen. Om deze actie meer bekendheid te geven heeft het ministerie een website in het leven geroepen.

We sloten af met een lunchlezing waarbij de genomineerden de gelegenheid kregen om een presentatie te houden over hun scriptie aan verschillenden medewerkers van VWS die betrokken zijn bij eHealth.

De hele dag was er ruimschoots de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en wederzijds vragen te stellen.

Het was een geslaagde dag!

IMG 0628
Genomineerden en Winnaar eHealth Scriptieprijs 2019, samen met VZI bij VWS!

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)