Digitale Zorg Prijs 2024

  • 30 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie

Komt jouw zorginnovatie of thesis in aanmerking voor de landelijke V&VN Digitale Zorg Prijs? Doe mee en maak kans op een prijs van 1000 euro!  

Vanuit het platform Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (VZI) van de beroepsvereniging V&VN is in 2023 voor het eerst de Digitale Zorg Prijs uitgereikt. Deze prijs is de opvolger van de  eHealth scriptieprijs uitgereikt voor hbo en wo studenten en de innovatieprijs voor hbo studenten.

In de Digitale Zorg Prijs willen wij álle studenten de mogelijkheid geven om mee te dingen naar een prijs.

De prijs zal uitgereikt worden in beide categorieën: Een productprijs voor het mbo en een thesisprijs voor het hbo en wo.

De productprijs is een stimuleringsprijs voor studenten van het mbo die een praktische innovatie hebben bedacht op het gebied van zorgtechnologie. De digitale zorginnovatie kan door een individu of door een groep zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om meer dan een idee op papier maar het liefst een (eenvoudig) prototype. 

Bij de beoordeling van de innovatie wordt gekeken naar hoe innovatief de toepassing is. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de toepassing. De meerwaarde van de innovatie voor de zorg moet daarbij duidelijk aanwezig zijn.  

De thesisprijs is een stimuleringsprijs voor studenten uit het hbo en wo om de aandacht voor het gebruik van digitale zorg of zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten.  

Bij de beoordeling van de thesis wordt de meerwaarde voor de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarnaast zijn de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening eveneens van belang. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin patiënten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project/onderzoek. 

Alleen innovaties en thesis uit het studiejaar 23-24 kunnen worden ingediend voor deze prijzen.  
Tot 17 september kan je via de website je innovatie of thesis indienen. Halverwege oktober worden er vijf genomineerden per prijs bekend gemaakt. Aan hen zal gevraagd worden om een korte pitch op video op te nemen. Na een publieksverkiezing eind november volgt in december de officiële prijsuitreiking.  

De uiteindelijke winnaars worden bepaald door de ranking van de jury in combinatie met de publieksverkiezing. De winnaars ontvangen €1.000, de overige genomineerden ieder €100.  

Als je wilt meedoen moet je ingeschreven zijn bij een mbo, hbo of wo opleiding en een getekende beoordeling door een docent van betreffende onderwijsorganisatie meesturen. 

 

 

DZP
Komt jouw zorginnovatie of thesis in aanmerking voor de landelijke V&VN Digitale Zorg Prijs? Doe mee en maak kans op een prijs van 1000 euro!  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)