Komt jouw zorginnovatie of thesis in aanmerking voor de landelijke V&VN Digitale Zorg Prijs?
Doe mee en maak kans op een prijs van 1000 euro!

Vanuit het platform Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie (VZI) van de beroepsvereniging V&VN is vorig jaar voor het eerst een innovatieprijs uitgereikt voor mbo studenten. In voorgaande jaren werd er een eHealth scriptieprijs uitgereikt voor hbo en wo studenten.

Dit jaar willen wij álle studenten de mogelijkheid geven om mee te dingen naar een prijs.

De prijs zal uitgereikt worden in beide categorieën: Een productprijs voor het mbo en een thesisprijs voor het hbo en wo.

De productprijs

De productprijs is een stimuleringsprijs voor studenten van het mbo die een praktische innovatie hebben bedacht op het gebied van zorgtechnologie. De digitale zorginnovatie kan door een individu of door een groep zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om meer dan een idee op papier maar het liefst een (eenvoudig) prototype.

Bij de beoordeling van de innovatie wordt gekeken naar hoe innovatief de toepassing is. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de toepassing. De meerwaarde van de innovatie voor de zorg moet daarbij duidelijk aanwezig zijn.

De thesisprijs

De thesisprijs is een stimuleringsprijs voor studenten uit het hbo en wo om de aandacht voor het gebruik van digitale zorg of zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten.

Bij de beoordeling van de thesis wordt de meerwaarde voor de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarnaast zijn de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening eveneens van belang. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin patiënten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project/onderzoek.

Tijdspad en voorwaarden

Alleen innovaties en thesis uit het studiejaar 2022-2023 kunnen worden ingediend voor deze prijzen.
Tot en met 21 september 2023 kan je via de website je innovatie of thesis indienen. Halverwege oktober worden er vijf genomineerden per prijs bekend gemaakt. Aan hen zal gevraagd worden om een korte pitch op video op te nemen. Na een publieksverkiezing eind november volgt in december de officiële prijsuitreiking.

De uiteindelijke winnaars worden bepaald door de ranking van de jury in combinatie met de publieksverkiezing. De winnaars ontvangen €1.000, de overige genomineerden ieder €100. Na afloop is er voor alle genomineerden een bezoek aan het ministerie van VWS in Den Haag.

Als je wilt meedoen moet je ingeschreven zijn bij een mbo, hbo of wo opleiding en een getekende beoordeling door een docent van betreffende onderwijsorganisatie meesturen.

Indienen kan tot en met 21 september 2023 bij mailadres: infovzi@venvn.nl

Wat stuur je op?

  • productinformatie of thesis
  • getekende beoordeling
  • je naam, mailadres (opleiding en privé) van indiener(s)
  • naam en mailadres opleiding en beoordelaar(s)

Je krijgt een ontvangstbevestiging.

Op 19 oktober hoor je of de jury jouw inzending nomineert als één van de vijf kanshebbers.

Dan vragen we je om voor 8 november een kort filmpje te maken voor de publieksverkiezing.

De winnaars krijgen op 11 december bij V&VN in Utrecht de prijs uitgereikt door minister Connie Helders

  • Afdelingen
  • Verpleegkundige Zorg- en Informatie technologie

Ter inspiratie: Innovatieprijs 2022

V&VN VZI organiseert al een aantal jaar de eHealth Scriptieprijs, in 2022 was het eerste jaar van de V&VN VZI Innovatieprijs. De afgelopen periode hebben studenten van verschillende MBO opleidingen in Nederland hun innovatie ingestuurd, hieruit is een top 5 samengesteld door een jury.

  • Afdelingen
  • Verpleegkundige Zorg- en Informatie technologie

Ter inspiratie: ehealth scriptieprijs

De e-Health Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt door het V&VN Platform Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie, mede mogelijk gemaakt door ZonMw. Bekijk hier een samenvatting van de voorgaande edities.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!