e-Health Scriptieprijs

De e-Health Scriptieprijs wordt sinds 2016 uitgereikt door het V&VN Platform Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie, mede mogelijk gemaakt door ZonMw. In 2022 werd ook voor de eerste keer de innovatieprijs uitgereikt, deze is bedoeld om innovaties op MBO niveau te stimuleren. 

De scriptieprijs is een stimuleringsprijs voor studenten verpleegkunde en verplegingswetenschappen, om de aandacht voor het gebruik van e-health en zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten.

Bij de beoordeling wordt het innovatieve karakter en de meerwaarde voor de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarnaast zijn de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening eveneens van belang. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin patiënten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project/onderzoek.

Op deze pagina ziet u een overzicht met samenvatting van de afgelopen edities.

Scriptieprijs 2019

Op 9 december 2019, vond de 4e editie plaats van de uitreiking van de e-Health scriptieprijs. Winnaar Ilona Bronneberg, verpleegkundig specialist van het Zuyderland, won de prijs met haar scriptie over de IBD Coach en CalProSmart. De CalproSmart thuistest maakt het voor patiënten met IBD (inflammatory Bowel Disease, ofwel darmontstekingen) mogelijk om in de thuissituatie het calprotectine te meten met behulp van een smartphone en zo zelf de activiteit van de ziekte te monitoren. IBD Coach en CalProSmart dragen bij aan het zelfmanagement van de patiënt, wat de eigen regie en het gevoel van autonomie bevordert.

Ook de andere genomineerden toonden de belangrijke uitkomsten uit hun scripties, klik op hun namen om de video-pitches te bekijken:

Stella Penders en Natasja Kitzen onderzochten de inzet van de Qwiek.up bij mensen met dementie. De Qwiek.up vermindert, door projectie van beelden en geluiden, onrust en biedt afleiding en plezier. Het belevingsgericht inzetten van deze tool draagt bewezen bij aan het welzijn van de zorgvragers.

Nasma Azdad en Maaike Bisschop deden onderzoek om in kaart brengen te op welke wijze het huidige zorgalarmeringssysteem van een afdeling Somatiek van Vitalis Woonzorg Groep de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener beïnvloedt.

Myrthe Frederiks schreef haar scriptie over het opschalen van technologie in de wijk. In haar onderzoek blijkt dat technologie, ondanks de positief bewezen gevolgen voor zorgprofessionals en cliënten, nog onvoldoende gestructureerd ingezet wordt in de thuiszorg. Ze heeft beschreven hoe succesvolle technologische innovaties, zoals de personenalarmering of beeldzorg, opgeschaald kunnen worden in de wijk.

Manja Haagmans onderzocht de digitale tool Suikerplein, waarmee kinderen en jongeren van 12-18 jaar laagdrempelig contact kunnen leggen met hun arts en informatie ophalen over hun aandoening. Dit vergroot hun kennis, waardoor zij meer inzicht eigen regie krijgen over hun ziekte- en behandelproces.

Scriptieprijs 2018

In 2018 wonnen verpleegkundigen Marèll Talsma, Joyce Grijsen, Hanneke Krooshof en Carine Stoltenborg de e-Health Scriptieprijs. Zij deden kwalitatief onderzoek wat smart textiles – stoffen met sensoren – kunnen betekenen voor COPD-patiënten. Door patiënten continu te monitoren met behulp van smart textiles kan exacerbatie vroegtijdig worden gesignaleerd. Dit betekent dat de behandeling op tijd kan worden ingezet en dat een ziekenhuisopname kan worden voorkomen. Ook kan het zelfmanagement en het ziekte-inzicht van de patiënt op deze manier worden vergroot.

De andere genomineerden van 2018 deelden de belangrijke uitkomsten van hun onderzoeken in ook hun mooie scripties (klik op hun namen om de video-pitches te bekijken):

Daan Boerboom en Evi-Anne Hofs onderzochten de inzet van sociale robot Tessa bij mensen met het syndroom van Korsakov.

Daan Broers en Romy Kolsters deden onderzoek naar het effect van eHealth op zelfmanagement en de zorgrelatie in de gezondheidszorg.

Judith Oud en Chloé Theologidis verdiepten zich in de wondzorg op afstand met behulp van Facetalk.

Pauline Hulter deed onderzoek naar de effecten van het realtime inzien van labuitslagen in het patiëntenportaal

Scriptieprijs 2017

De e-Health scriptieprijs 2017 werd gewonnen door verpleegkundige Jeffrey Vos met zijn scriptie over Virtual Reality als pijnreducerende interventie.

De andere genomineerden waren:

Leonie Bruil die het effect heeft onderzocht van de Tovertafel op de kwaliteit van leven van de mensen met psychogeriatrische zorgvragen in het verpleeghuis.

Elise van den Bongard & Roel van der Cruijzen deden een usability en persuasiviteitsonderzoek naar de Smart4U, een app voor het versterken van het sociale netwerk bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen.

Joline Wierda onderzocht de "Eet & Beweegmonitor: ouderenzorg dichtbij op afstand", een manier om leefstijl op afstand te monitoren.

Maud Franssen deed onderzoek naar de "Medicatie dubbelcheck in de thuiszorg", een manier om het principe van 4 ogen op afstand mogelijk te maken.

 

Scriptieprijs 2016

Genomineerden eHealth Scriptieprijs 2016

In het voorjaar van 2016 werd besloten de eerste scriptieprijs uit te loven en in november 2016 werd dit een feit. De scripties van de genomineerden, voor de eerste editie van de prijs, werden beoordeeld op het innovatieve karakter en de meerwaarde voor de patiënt. Daarnaast werd gekeken naar de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Winnaar Anouk Sijbers van Hogeschool Zuyd nam de prijs in ontvangst uit handen van Paul de Leeuw. Zij won de prijs met haar onderzoek naar de inzet van -My Beaker-, een slimme drinkbeker voor ouderen, welke snel en nauwkeurig vochtinname van oudere patiënten kan meten en doorstuurt naar een app. De drinkbeker blijkt nauwkeuriger en minder arbeidsintensief, waardoor de dagelijkse zorg rondom vochtintake verbetert en er meerwaarde is in het voorkomen van dehydratie bij ouderen.

De anderen genomineerden wisten ook mooie onderzoeken te doen, klik op hun namen om hun video-pitches te zien:

Marit van Os, Stascha Kordianek en Maaike Zwiers van Saxion hebben via interviews met mensen met beginnende dementie onderzocht of het ophalen van herinneringen in 3D via een Virtual Reality bril zou kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven.

Karlijn Ewalts en Nicole Raedts van Fontys brachten de mogelijkheden en randvoorwaarden in kaart rondom de inzet van e-Health bij de Verteranen Intensieve Behandel Unit. Er bleek behoefte te bestaan aan apps gericht op ontspanning, dagstructuur, sport, eet- en slaappatroon, stemming en erkenning.

Jeroen Vergouw van de Universiteit Utrecht heeft de behoeften van chronisch zieke ouderen ten aanzien van het gebruik van digitale programma's binnen de huisartsenpraktijk onderzocht. Daaruit blijkt dat eenvoud in het gebruik voorop staat en dat ouderen betrokken willen worden bij de inzet van deze programma's.

Eline Nijbakker, werkzaam bij Adelante in Hoensbroek, concludeert op basis van haar onderzoek dat medicatie reminder applicaties ingezet kunnen worden om het zelfmanagement te vergroten van revalidanten met niet-aangeboren hersenletsel die medicatie gebruiken. 

 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)