De rol van technologie in de zorg wordt steeds groter. Er worden steeds meer handige tools ontwikkeld om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker en efficiënter te maken én patiënten en cliënten beter te kunnen helpen. De Digitale Zorg Prijs is een stimuleringsprijs voor studenten van het mbo, hbo en wo die een innovatief idee of oplossing hebben bedacht op het gebied van zorgtechnologie. 

Thesisprijs

De thesisprijs is een stimuleringsprijs voor studenten uit het hbo en wo om de aandacht voor het gebruik van digitale zorg of zorgtechnologie in de verpleegkunde en verzorging te vergroten.

Bij de beoordeling van de thesis wordt de meerwaarde voor de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarnaast zijn de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening eveneens van belang. Tenslotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin patiënten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project/onderzoek.

Judith Claessens & Kiki Reumkens (winnaars!)

Zuyd Hogeschool

Door inzet van digitale hulpmiddelen in relatie tot verpleegkundige diagnostiek binnen de wijkverpleging wordt de eigen regie, het langer, veilig en zelfstandig thuis wonen bevorderd waardoor het toekomstig tekort aan zorgpersoneel in de wijkverpleging opgevangen kan worden.

Joost Leferink

Hogeschool Leiden

Door het gebruik van videotriage op de Huisartsenpost Midden-Holland wordt nog nauwkeuriger bepaald welke patiënten op het spreekuur worden uitgenodigd en welke zorgvragen telefonisch kunnen worden afgehandeld of direct verwezen, zodat optimaler gebruik wordt gemaakt van de spreekuur capaciteit.

Hylke Korf

Hogeschool Utrecht

Digitale zorg ter vergroting van de toegankelijkheid van eerstelijns psychiatrische huisartsconsultatie. Uit systematisch literatuuronderzoek en praktijkonderzoek onder experts blijkt dat videoconsultatie een geschikte vorm van digitale zorg is om de toegankelijkheid van zorg van psychiatrische eerstelijnsconsultatie te vergroten.

Fleur de Korver

Technische Universiteit Eindhoven

Het belang van ethiek in technologie acceptatie onderzoek: casestudy HAAL-dashboard. Het dashboard integreert gegevens van diverse zorgtechnologieën, waardoor zorgverleners een uitgebreid overzicht krijgen van de gezondheidstoestand van hun cliënt. 

Jarah Kessler, Keline van Dijk, Rayco Wermelink en Merel ten Brinke
Universiteit Twente

Verbetering van de diabeteszorg: een dashboard voor de monitoring van ziekenhuispatiënten met diabetes die ervoor zorgt dat relevante informatie op een plek te vinden is en zo de zorg efficiënter en beter maakt. Met als ultieme doel het verlagen van de mortaliteit en morbiditeit van deze kwetsbare groep. 

Digitale Zorg Prijs 2023: ThesisprijsJudith Claessens en Kiki Reumkens van Zuyd Hogeschool zijn de winnaars van de Thesisprijs. Hun thesis bekijken? Scroll naar boven voor de video.

Productprijs

De productprijs is een stimuleringsprijs voor studenten van het mbo die een praktische innovatie hebben bedacht op het gebied van zorgtechnologie. De digitale zorginnovatie kan door een individu of door een groep zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om meer dan een idee op papier maar het liefst een (eenvoudig) prototype. Bij de beoordeling van de innovatie wordt gekeken naar hoe innovatief de toepassing is. Daarnaast wordt gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de toepassing. De meerwaarde van de innovatie voor de zorg moet daarbij duidelijk aanwezig zijn.

Tessa Herngreen (winnaar!)

Nieuw Unicum

Beveiligde QR-code die voldoet aan de wet AVG geeft inzicht in de (digitale) zorgkaart en maakt het mogelijk voor ZZP’ers en andere zorgmedewerkers, die geen toegang hebben tot het elektronisch cliënten dossier, om kwalitatief, efficiënt en bewonersgericht zorg te geven!

Stephen Wouda

Alfacollege

Genieten van muziek zonder de hulp van een zorgmedewerker. De jukebox is een prototype voor een nieuwe radio. Het bedieningspaneel is geïnspireerd op een houten vormenstoof, dit vanwege de herkenbaarheid van de figuren maar ook omdat het eenvoudig is in gebruik.

Hendrika Hofman, Ilse Meijer, Rebecca Reker, Sanne Rosing
ROC Menso Alting

Tandenpoetsen met een cliënt kan best ingewikkeld zijn. Deze app geeft de begeleider structuur en tips bij het handelen en geeft de cliënt weer plezier bij het poetsen door de verschillende te kiezen liedjes. Naast de GHZ zou deze app ook bij andere doelgroepen ingezet kunnen worden.

Fatou Traori, Anne Niehof, Susanne Heuver

ROC van Twente

Met onze website willen wij jongeren informeren die een prothese of orthese krijgen, op de website staan verschillende filmpjes die uitleggen wat er gebeurd tijdens deze afspraken, hierdoor zijn cliënten goed voorbereid voor de afspraak en gaan ze met minder angst of stress hiernaar toe.

Gitte Moleman

ROC van Twente

Ik ben werkzaam op een kind- en jeugdgroep. De cliënten die hier wonen zijn in de leeftijd van elf tot en met achttien jaar, met een uitloop tot eenentwintig. Met mijn Tiktoks geef ik de gehandicaptenzorg een gezicht en hoop ik mensen enthousiast te maken en te inspireren!

Digitale Zorg Prijs 2023: ProductprijsTessa Herngreen van zorgorganisatie Nieuw Unicum is de winnaar van de Productprijs. Het winnen product bekijken? Scroll naar boven voor de video.

Juryleden

  • Esther van der Ploeg en Meike Hornis, inspecteurs afdeling Verpleging en verzorging bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
  • Ilona Bronneberg, Verpleegkundig specialist AGZ met aandachtsgebied Inflammatoire darmziekten en verpleegkundig onderzoek, winnaar scriptieprijs 2019
  • Nicole Janmaat, docent Hogeschool Windesheim, V&VN platform Opleiders
  • Annabeth van Stroe MSc, docent/onderzoeker Hogeschool van Amsterdam, Coördinator minor Zorgtechnologie, V&VN platform Wetenschap in Praktijk
  • Renée Verwey, docent/onderzoeker Academie voor Verpleegkunde, lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool, V&VN platform Verpleegkundige Zorg en Informatietechnologie (VZI)
  • Karin Kalthoff, Senior Projectleider bij Participatiepartners, Participatiepartners maakt deel uit van Zorgbelang Inclusief
  • Richard Fickert, Zorg Ingenieur bij Heliomare
  • Hanneke Bonfrer, facilitator zorginnovatie bij Spaarne Gasthuis
  • Bob Hofstede, onderzoeker eHealth bij Vilans
  • Ybranda Koster, Docent eHealth bij Master Advanced Health Informatics Practice bij Hogeschool Inholland, V&VN platform Verpleegkundige Zorg en Informatietechnologie (VZI)

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)