Wat doet een VAR precies?

Als verpleegkundige of verzorgende je stem laten horen én opkomen voor de belangen van je beroepsgroep door middel van een verpleegkundige en/of verzorgende adviesraad (VAR of VVAR) of een multidisciplinaire professionele adviesraad (PAR). Het is in Nederlandse zorgorganisaties steeds gebruikelijker.

Dagelijks komen er adviesraden bij: in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, de wijk, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor gehandicaptenzorg verenigen zorgprofessionals zich.

Advies aan directie of raad van bestuur

Een adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directie of raad van bestuur van een organisatie om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR, VVAR, PAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Ook stimuleert een adviesraad beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en kan bijdragen aan:

  • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor patiënten en cliënten.
  • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk.
  • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie.
  • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)