Rol van de VF&O verpleegkundige

Beroepsvereniging Vallen, Fracturen & Osteoporose
Verenigt verpleegkundigen en andere zorgverleners die werken op een osteoporosepolikliniek of op een valpolikliniek van een algemeen ziekenhuis.

X2pmp9aafjv2p5jfhgc0hpxsf5v4ahxfpluhflyva9d2nhp9pfw9pps4aho9a2o47hgaiwws2pa9n7gdesn1kaba3r

Rol van de VF&O verpleegkundige

Taken en verwachtingen

  • De verpleegkundige heeft een rol in het opsporen van hoogrisicopatiënten die zich met een fractuur na een laagenergetisch trauma melden op de spoedeisende hulp.
  • De verpleegkundige heeft een taak in screening en onderzoek en het geven van voorlichting aan osteoporosepatiënten.
  • De verpleegkundige speelt een rol binnen de multidisciplinaire diagnostiek van de valkliniek. De verpleegkundige speelt een specifieke rol in de begeleiding van patiënten wat betreft therapietrouw.
  • De beroepsuitoefening van deze verpleegkundigen is primair een vraaggestuurde. Dit betekent geen eenzijdige benadering vanuit de verpleegkundige diagnostiek, maar een benadering waarin de behoefte van de patiënt centraal staat en de verpleegkundige een bijdrage levert aan de besluitvorming over de te verlenen zorg.
  • De verpleegkundige legt verantwoording af over de kwaliteit en doelmatigheid van de verleende zorg.

Vroegtijdige herkenning
Doordat het aantal osteoporosepatiënten zal toenemen, is het van belang dat hulpverleners osteoporose vroegtijdig herkennen en juist behandelen. De rol van de VF&O-verpleegkundige is in de behandeling en begeleiding van osteoporosepatiënten daarbij onontbeerlijk.

Diagnostiek, voorlichting en begeleiding
De VF&O-verpleegkundige is op grond van opleiding en ervaring geschikt om patiënten met valincidenten, fracturen en osteoporose te ondersteunen. Deze professional is breed georiënteerd en integreert kennis en vaardigheden binnen de diagnostiek, voorlichting en begeleiding. De VF&O-verpleegkundige schenkt extra aandacht aan de therapietrouw van de patiënt bij de medicamenteuze behandeling van osteoporose en aan de preventie van vallen bij ouderen. Het geven van voorlichting – over leefstijl, voeding en beweging – neemt een prominente plaats in.

Multidisciplinair
De VF&O-verpleegkundige bewaakt onder meer door multidisciplinair patiëntoverleg de zorg voor de patiënt in een intensief en structureel contact met een medisch specialist.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)