Cursus Osteoporose en Fractuurpreventie 2022

Beroepsvereniging Vallen, Fracturen & Osteoporose
Verenigt verpleegkundigen en andere zorgverleners die werken op een osteoporosepolikliniek of op een valpolikliniek van een algemeen ziekenhuis.

X2pmp9aafjv2p5jfhgc0hpxsf5v4ahxfpluhflyva9d2nhp9pfw9pps4aho9a2o47hgaiwws2pa9n7gdesn1kaba3r

Cursus Osteoporose en Fractuurpreventie 2022

De nieuwe cursus start in het najaar van 2023, data hiervoor volgen nog.

Het betreft een compacte driedaagse praktische cursus, waarbij de medische en verpleegkundige aspecten van osteoporose en fractuurpreventie inclusief het verpleegkundige spreekuur centraal staan. Om de cursus te laten starten zijn minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers noodzakelijk.

De lesinhoud is gebaseerd op de richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (2022) en voor de zelfstudie als voorbereiding op de lessen dient  het Leerboek Osteoporose en Fractuurpreventie te worden aangeschaft. De interactieve colleges worden verzorgd door vooraanstaande landelijke deskundigen en er zal voldoende ruimte zijn voor het informeel netwerken en het delen van eigen ervaringen.


Deelname aan de cursus staat open voor  verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten  of physician assistants (met een verpleegkundige vooropleiding), in het bezit van een BIG registratie en werkzaam met osteoporose patiënten. Incidenteel kunnen andere beroepsbeoefenaren (naar het oordeel van het bestuur) als toehoorder worden toegelaten. De cursus is bedoeld als basis, maar kan zeker ook als opfriscursus worden gedaan. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en is definitief als het cursusgeld is ontvangen. De deelname kosten bedragen €1295 euro (inclusief kwalificatieprofiel, koffie/thee, lunches en diner, overnachting en ontbijt). De deelnemers dienen V&VN Vallen Fracturen & Osteoporose lid te zijn of te worden.
Accreditatie voor verpleegkundigen in het kwaliteitsregister, Verpleegkundig Specialisten en bij voldoende deelname door PA’s wordt aangevraagd.

 Bij belangstelling en/of vragen kunt u contact opnemen met secr.vfeno@gmail.com

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!