Aankondiging URO

Datum: jaarlijks in het najaar
Tijd: 18.30 - 21.00/21.30 uur
Locatie: ​Normaliter Rivas Academie - Beatrixziekenhuis Gorinchem, dit jaar echter online middels 4 tot 6 webinars.

Inhoud
Tijdens deze jaarlijks terugkerende scholing komt de urologische oncologie aan bod; de meest bekende tumoren zoals  prostaat- en blaascarcinomen maar ook de nier-, testis- en peniscarcinomen worden behandeld. Er wordt een volledig en praktisch programma gepresenteerd.

Informatie
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van de Scholing Uro-Oncologie.

Aankondiging UCS

Datum: de opleiding start een aantal keer per jaar
Duur: 19 dagen
Locatie: ​Nijmegen

Algemene informatie
De UCS opleiding (urine, continentie en stoma) is een belangrijke ontwikkeling in de professionalisering van het verpleegkundig beroep binnen de urologie, continentie en stoma. Vanuit de V&VN Urologie Verpleegkundigen stimuleren we deelname aan deze opleiding. De opleiding wordt verzorgt door de HAN in Nijmegen.
Voor meer informatie zie www.han.nl

Erkende opleiding
De opleiding UCS-verpleegkundige is inmiddels officieel geregistreerd bij Stichting Hoger Onderwijs (SHO). Dit betekent dat de opleiding door SHO is erkend als opleiding op HBO-niveau. De door de SHO getoetste opleidingen krijgen het predicaat Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SHO kan worden verleend. SHO is onderdeel van Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor meer informatie zie www.cpion.nl.

Aankondiging CPION

Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat. Voor meer informatie zie www.cpion.nl

Aankondiging OAB

Datum: 2017
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2017 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Inhoud
Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Aankondiging UWI

Datum: 2016 en 2019
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2016 en 2019 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Thema en inhoud
Urineweginfecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van blaaskatheters. Het gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij bacteriën als hier niet zorgvuldig mee omgegaan wordt. De problemen rondom multi-resistentie bij bacteriën zijn inmiddels bekend.
Tijdens deze cursus wordt geleerd wat de etiologie en prevalentie van urineweginfecties is. De microbiologie en het antibioticagebruik wordt behandeld. De verpleegkundige zorg voor patiënten met een verblijfskatheter of intermitterend katheteriseren komt uitgebreid aan bod.