Aankondiging URO

Datum: Nader te bepalen
Tijd: 18.30 - 21.00/21.30 uur
Locatie: ​Rivas Academie - Beatrixziekenhuis Gorinchem, of online middels 4 tot 6 webinars.

Inhoud
Tijdens deze jaarlijks terugkerende scholing komt de urologische oncologie aan bod; de meest bekende tumoren zoals  prostaat- en blaascarcinomen maar ook de nier-, testis- en peniscarcinomen worden behandeld. Er wordt een volledig en praktisch programma gepresenteerd.

Informatie
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van de Scholing Uro-Oncologie.

Aankondiging UCS

Datum: Startdatum nog niet bekend
Duur: 20 lesdagen
Locatie: ​Nijmegen

Opleiding Urologie- Continentie en Stoma Verpleegkundige (UCS) bij de HAN
Als je kiest voor de UCS opleiding bij de HAN, kies je voor een brede opleiding. Je ontwikkelt je als professional op het gebied van urologie-, continentie- en stomazorg. Je leert veel over jouw rol als UCS-verpleegkundige. Functie-overstijgend werken is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding, zodat je naar het grote geheel kunt kijken. De drie eenheden van leeruitkomsten (EVL’s) die centraal staan in de opleiding zijn: Vakinhoudelijk redeneren, Maatschappelijk handelen en Professionaliteit. Ben je benieuwd naar de opleiding? Neem een kijkje op de website en vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of meld je snel aan!

Aankondiging CPION

Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat. Voor meer informatie zie www.cpion.nl

Aankondiging OAB

Datum: 2017
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2017 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Inhoud
Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Aankondiging UWI

Datum: 2016 en 2019
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2016 en 2019 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Thema en inhoud
Urineweginfecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van blaaskatheters. Het gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij bacteriën als hier niet zorgvuldig mee omgegaan wordt. De problemen rondom multi-resistentie bij bacteriën zijn inmiddels bekend.
Tijdens deze cursus wordt geleerd wat de etiologie en prevalentie van urineweginfecties is. De microbiologie en het antibioticagebruik wordt behandeld. De verpleegkundige zorg voor patiënten met een verblijfskatheter of intermitterend katheteriseren komt uitgebreid aan bod.