Aankondiging URO

Datum: Nader te bepalen
Tijd: 18.30 - 21.00/21.30 uur
Locatie: ​Rivas Academie - Beatrixziekenhuis Gorinchem, of online middels 4 tot 6 webinars.

Inhoud
Tijdens deze jaarlijks terugkerende scholing komt de urologische oncologie aan bod; de meest bekende tumoren zoals  prostaat- en blaascarcinomen maar ook de nier-, testis- en peniscarcinomen worden behandeld. Er wordt een volledig en praktisch programma gepresenteerd.

Informatie
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van de Scholing Uro-Oncologie.

Aankondiging UCS

Datum: Niet bekend
Duur: Deeltijd Post-hbo 1.3 jaar
Locatie: ​Nijmegen

Belangrijk om te weten
De opleiding UCS op de HAN in Nijmegen heeft de afgelopen periode te weinig aanmeldingen ontvangen. Wij zijn hierdoor helaas genoodzaakt om de opleiding op dit moment stop te zetten in de huidige vorm. Wij ronden dit jaar de opleiding met onze huidige groep af, maar er zal daarna niet direct een nieuwe groep starten.

Interesse?
Dit betekent echter niet dat er helemaal geen interesse is in de opleiding. Ons doel is daarom ook om de opleiding in de toekomst weer te hervatten. Mocht je interesse hebben in een plekje op de wachtlijst, neem dan gerust contact met ons op via urologie@venvn.nl. Heb je vragen rondom maatwerk, neem dan gerust contact met Marloes van Sloten op via Marloes.vanSloten@han.nl.

De UCS pagina van de HAN staat voorlopig nog open voor geïnteresseerden. Hier kun je meer informatie vinden over de opleiding en wat er aan bod komt.

Aankondiging CPION

Het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (Cpion) vormt het aanspreekpunt voor aanbieders die hun post-initiële opleidingen willen laten registreren als officiële Registeropleiding. CPION zorgt voor inhoudelijke toetsingen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat. Voor meer informatie zie www.cpion.nl

Aankondiging OAB

Datum: 2017
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2017 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Inhoud
Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Aankondiging UWI

Datum: 2016 en 2019
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2016 en 2019 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Thema en inhoud
Urineweginfecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van blaaskatheters. Het gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij bacteriën als hier niet zorgvuldig mee omgegaan wordt. De problemen rondom multi-resistentie bij bacteriën zijn inmiddels bekend.
Tijdens deze cursus wordt geleerd wat de etiologie en prevalentie van urineweginfecties is. De microbiologie en het antibioticagebruik wordt behandeld. De verpleegkundige zorg voor patiënten met een verblijfskatheter of intermitterend katheteriseren komt uitgebreid aan bod.