Aankondiging URO

Datum: Nader te bepalen
Tijd: 18.30 - 21.00/21.30 uur
Locatie: ​Rivas Academie - Beatrixziekenhuis Gorinchem, of online middels 4 tot 6 webinars.

Inhoud
Tijdens deze jaarlijks terugkerende scholing komt de urologische oncologie aan bod; de meest bekende tumoren zoals  prostaat- en blaascarcinomen maar ook de nier-, testis- en peniscarcinomen worden behandeld. Er wordt een volledig en praktisch programma gepresenteerd.

Informatie
Kijk voor meer informatie en het programma op de website van de Scholing Uro-Oncologie.

Aankondiging OAB

Datum: 2017
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2017 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Inhoud
Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Aankondiging UWI

Datum: 2016 en 2019
Duur: 1 dag

Deze cursus werd, in samenwerking met de EAUN, reeds in 2016 en 2019 georganiseerd en zal in toekomst mogelijk weer herhaald worden.

Thema en inhoud
Urineweginfecties zijn de meest voorkomende bacteriële infecties. Dit heeft onder andere te maken met het gebruik van blaaskatheters. Het gebruik van antibiotica zorgt voor resistentie bij bacteriën als hier niet zorgvuldig mee omgegaan wordt. De problemen rondom multi-resistentie bij bacteriën zijn inmiddels bekend.
Tijdens deze cursus wordt geleerd wat de etiologie en prevalentie van urineweginfecties is. De microbiologie en het antibioticagebruik wordt behandeld. De verpleegkundige zorg voor patiënten met een verblijfskatheter of intermitterend katheteriseren komt uitgebreid aan bod.

Aankondiging Cursus Urologie

Spaarne Gasthuis Basis Cursus Urologie
Al jaren organiseren de urologen van het Spaarne Gasthuis/RKZ een (bij)scholing voor alle doktersassistenten, verpleegkundigen op polikliniek of kliniek en operatieassistenten die werken met urologische patiënten.


Algemene informatie
De cursus bestaat uit een e-learing omgeving met verschillende modules en twee cursusdagen. Deze cursusdagen zijn op een donderdagmiddag van 16:00-21:00 en op een zaterdag van 9:30-17:00 uur. Tijdens de cursus komt de urologie in de volle breedte aan bod, waarbij er op zaterdag ook twee workshops gevolgd kunnen worden. De cursus is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister van V&VN. Uitgebreide informatie over deze cursus en de vervolgcursus is te vinden via de website van het Spaarne Gasthuis.