Het ‘expertisegebied’ voor de urologieverpleegkundige is beschikbaar!

  • 19 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Urologie Verpleegkundigen
2018 Expertisegebied

Wat is een expertisegebied?
Dit is een document waarin de specialistische unieke kennis en kunde van de urologieverpleegkundige is vastgelegd en waar zij zich onderscheidt van de andere verpleegkundigen. Het document is opgesteld door de V&VN urologie en Nelly Kolk, projectleider Expertisegebieden en adviseur V&VN.

Nelly Kolk werd door middel van rondetafelgesprekken met de beroepsgroep geïnformeerd, waarvoor dank! Het expertise gebied ligt in het verlengde van de nieuwe beroepsprofielen, waar de algemene, generalistische kennis, vaardigheden en attitude van verpleegkundigen wordt beschreven, geldend voor de hele beroepsgroep. In het expertisegebied wordt dit dus aangevuld met de specialistische elementen. De digitale versie is beschikbaar via deze link.

Het het expertisegebied urologieverpleegkundige is nu ook in boekvorm te bestellen.
Prijs leden: €7,50*
Prijs niet-leden €12,50*
Te bestellen via: urologie@venvn.nl

* Prijs exclusief verzendkosten

Bijlagen: Expertisegebied urologieverpleegkundige 2018 (2,32 MB)