Uitkomstgerichte Zorg, aandoeningsgroep prostaatcarcinoom…Wat is het?

In de afgelopen jaren is de focus vanuit de overheid aan het veranderen. Waar voorheen kwaliteitsinformatie en transparantie voorop stonden, is de invloed van ‘Value-Based Healthcare’ nu steeds groter.

Logo Uitkomstgerichte Zorg

De Federatie Medisch Specialisten omarmt dit door Michael Porter en Elisabeth Teisberg omschreven concept. Hierbij worden in plaats van de kosten per hoeveelheid gezondheidswinst (dit was de klassieke benadering), de uitkomsten die er voor de patiënt toe doen, centraal gesteld. De waarde voor de patiënt wordt gemaximaliseerd.

Betere besluiten
De aandacht lag op het transparant maken van data ten behoeve van het vergelijken van zorgaanbieders, verantwoording en zorginkoop. Nu is het accent verschoven richting het beschikbaar maken van betrouwbare, betekenisvolle en begrijpelijke informatie en een focus op zorguitkomsten. Dit vanuit de gedachte dat samen beslissen op basis van goede informatie, maakt dat er betere besluiten worden genomen die aansluiten bij de wensen en situatie van de individuele patiënt. Vanuit diverse partijen (zie overzicht) is de ambitie uitgesproken om voor 50% van de ziektelasten uitkomsten inzichtelijk te maken en te gebruiken. Primair voor het samen beslissen in de spreekkamer en leren en verbeteren. In tweede instantie voor keuze tussen de zorgaanbieders door patiënten en zorginkoop.Programma Uitkomstgerichte Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft mogelijk gemaakt om in 2020 te starten met het ‘Programma Uitkomstgerichte Zorg’. De hiervoor samengestelde werkgroep is multidisciplinair ingericht. Er zijn verschillende aandoeningsgroepen samengesteld. Wij (urologieverpleegkundige Annelies van der Vring en oncologieverpleegkundige Jeannine van Zante, aangesloten bij de beroepsvereniging V&VN), zijn in de aandoeningswerkgroep prostaatcarcinoom
gemandateerd als verpleegkundigen.
Naast alle andere gemandateerden zien wij ons aandeel met name in het verpleegkundig denken vanuit de patiënt waarbij aandacht is voor lichamelijke, psychische en sociale aspecten. Onze input bestaat uit het delen van onze kennis en expertise gerelateerd aan prostaatcarcinoom en het betreffende zorgproces. We denken, waar mogelijk, mee vanuit onze ervaringen in de praktijk. Daarnaast benutten we onze kennis van de richtlijnen van Soncos, kwaliteitsdocumenten van de NVU en adviezen vanuit PKS, (opgedaan door het ontwikkelen van het zorgpad prostaatcarcinoom) in het ‘Programma Uitkomstgerichte Zorg’, werkgroep prostaatcarcinoom.

Elkaar versterken
Het is een mogelijkheid om op macroniveau mee te denken en inzicht te krijgen hoe de beroepsgroepen in ons land rondom de zorg in elkaar steken. We hopen door inbreng vanuit de directe patiëntenzorg het proces te ondersteunen en elkaar te kunnen versterken. Voor ons een uitdagend en leerzaam proces, met als doel een mooi product te ontwikkelen waar de patiënt uiteindelijk zijn voordeel mee doet.

We vinden het belangrijk om via de V&VN jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.


Auteurs: Annelies van der Vring en Jeannine van Zante