Terugblik Post EAUN meeting

Op 28 september jongstleden werd de online Post EAUN meeting gehouden. Deze meeting werd in samenwerking met V&N Urologie Verpleegkundigen georganiseerd door Oncowijs. Er is een mooie webinar tot stand gekomen, waarin een terugblik werd gegeven op het virtuele EAUN meeting van 3 en 4 september.De presentaties werden verzorgd door uroloog Ingrid Koeter, internist-oncoloog Tom van der Hulle, uro-onco verpleegkundige Nicole Klok, en verpleegkundig specialist AGZ Jeannette Verkerk (deskundigheidsgebied andrologie-urologie).

Management van LUTS
Het eerste onderwerp was het management van LUTS vanuit het perspectief van de patiënt. Wat zijn de klachten en wat zijn de behandelopties? Dit werd besproken door Ingrid Koeter en Nicole Klok. Vragen als ‘Welke tools zijn beschikbaar ter ondersteuning?’ en ‘Hoe kunnen we patiënten begeleiden op het gebied van lifestyle?’, kwamen onder andere aan de orde.

Nierfunctie
Daarna kwam het vraagstuk van de nierfunctie aan bod. Een vraagstuk waar tijdens de EAUN meeting ook aandacht aan was besteed. Het is een onderwerp dat niet alleen vanuit de urologie beantwoord kan worden en Tom van der Hulle was uitgenodigd om dit toe te lichten. Tijdens dit deel van het webinar werden de verschillende oorzaken van storing in de nierfunctie besproken. De oorzaak kan voor de nier, in de nier of na de nier liggen. Als het probleem na de nier ligt, heeft het bijvoorbeeld vaak te maken heeft met een obstructie en is dit meestal voor de uroloog.
Verder werden vragen over interpretatie van kreatinine en eGFR beantwoord en tevens kwam de invloed van medicijnen en voeding, alsook de oncologische aandoeningen in de nieren aan bod. Wanneer moet je als verpleegkundige alarm slaan bij een slechte(re) nierfunctie?

Prostaatkanker
Het volgende onderwerp betrof prostaatkanker door Nicole Klok en Tom van der Hulle. Tijdens deze lezing kwam vooral de hormoongevoelige gemetastaseerde prostaatkanker aan bod. Wat betekent een behandeling met androgeen deprivatie therapie voor de man en zijn partner? Hoe is de medische behandeling en welk lichamelijk, psychisch en emotioneel effect heeft het op de man? Wat zijn de bijwerkingen van de verschillende medicijnen en bestraling?
De seksualiteit bij behandeling van prostaatkanker werd ook besproken. Hierbij werd ingegaan op de verschillende behandelopties van erectiele disfunctie.

Katheterproblematiek
Katheterproblematiek bij verblijfskatheters werd besproken aan de hand van de expert meeting van de EAUN voor de update van de richtlijn verblijfskatheters. Het blijkt dat er weinig hard bewijs is voor de beste oplossing van katheterproblemen en dat patiëntgerichte behandeling altijd nodig is, waarbij kennis van verschillende oplossingsmogelijkheden bij de verpleegkundige van belang is.

Peyronie
Als laatste werd het onderwerp Peyronie besproken. Hierover is een ESU course gedaan tijdens de EAUN meeting waarin de counseling bij aanvang van de behandeling, de behandelopties in de beginfase van de aandoening en de operatieve behandelopties en begeleiding daarbij in de chronische fase aan bod geweest zijn. Tijdens het webinar werd een samenvatting gegeven van deze cursus door Jeannette Verkerk en Ingrid Koeter. Er werd uitleg gegeven over peyronie en hoe de counseling vorm gegeven wordt in de dagelijkse praktijk. Tevens werd uitleg over de operatieve behandelopties gegeven.

Waardering
De online meeting werd gevolgd door zo’n 230 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere zorgprofessionals, waarvan er 174 na afloop een evaluatie hebben ingevuld. Uit deze evaluatie kwam een algemene gemiddelde beoordeling van 7,6 naar voren.

Terugkijken
Het is mogelijk om de online meeting terug te kijken via de website van Oncowijs: https://www.oncowijs.nl/urologie_centraal/


Auteur: Jeannette Verkerk