Terugblik EAUN 2022

Na twee jaar COVID mocht er weer een live EAUN congres georganiseerd worden. Ondanks de aangekondigde stakingen bij het openbaar vervoer, kwamen bezoekers van over de hele wereld in het mooie Amsterdam samen om nieuwe behandelingen te leren, te netwerken en ervaringen te delen. Gedurende het driedaagse evenement kwamen er diverse thema’s aan bod.Renaalcelcarcinoom (niercelcarcinoom)
Deze gezamenlijke lezing van V&VN urologie verpleegkundigen en EAUN, ging over de implementatie van het ERAS protocol bij de behandeling van renaalcelcarcinoom. De uitkomst van een onderzoek van het MST laat zien dat de patiënten in principe allemaal de volgende dag naar huis kunnen. Tevens is er geen stijging in complicaties en heropnames te zien.

Prostaatkanker
Deze sessie had als doel om de kennis over de consequenties na behandeling van prostaatkanker te vergroten. Dr. Nicolai (NL) vertelde welke complicaties zich kunnen voordoen en welke patiënten een grotere kans hebben om deze complicaties te krijgen. Ook werden de seksuele consequenties besproken en de behoefte aan professionele begeleiding hierbij.

Blaas
Tijdens het thema over de blaas werden de onderactieve en overactive blaas behandeld. Deze aandoeningen kunnen een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven. Alle domeinen die hierdoor verstoord kunnen raken, werden behandeld. Ook werden tips gegeven hoe je de patiënt hierin kunt begeleiden. Dit was een gezamenlijke sessie van de EAUN en INUS (International Neuro-Urology Society).

Prostaatbiopten
De ontwikkelingen op gebied van het uitvoeren van de prostaatbiopten werden behandeld. Is het een taak voor de nurse practitioner of van de uroloog? Hierbij kwam een mooie discussie op gang tussen T. Santos, verpleegkundige uit Portugal, J. Kinsella, nurse practitioner uit het Verenigd Koninkrijk en dr. Van den Bergh, uroloog uit Nederland. Ook werden de transrectale en de transperineale biopten met elkaar vergeleken; de procedure, de bijwerkingen en de kosten.

Shared decision making
Bij deze sessie werd besproken hoe informatie over kan komen bij de patiënt. Soms is er een discrepantie in wat er verteld wordt en hoe de informatie ontvangen wordt. Ook werden nuttige tips gegeven om patiënten met een gebrek aan digitale of geletterde vaardigheden toch optimaal te kunnen informeren. Dit was een Nederlands georiënteerde sessie, waarin dr. Van Balken en dr. Schlatmann samen met dr. Vromans presentaties gaven.

Preventie
Is urologische kanker te voorkomen? Van sommige risicofactoren weten we dat ze een verhoogde kans geven op blaas of nierkanker, zoals roken. Studie heeft aangetoond dat het nooit te laat is onze gewoonten te veranderen als het gaat om het voorkomen van kanker. Hierbij spelen verpleegkundigen een belangrijke rol in de voorlichting en het motiveren van de patiënt zoals L. Fleure en Dr. S. Vahr, beide verpleegkundigen, vertelden. Er werd besproken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden ter voorkoming van kanker en welke informatie en tools de verpleegkundigen kunnen gebruiken om de patiënten te onderrichten en te informeren wanneer ze al kanker hebben.

Sessies terugkijken
In totaal waren er 28 sessies, 2 ESU cursussen en 2 ESU hands-on trainingen waarin meer dan 70 experts belangrijke updates uit het werkveld hebben geleverd. Via de website van de EAUN is het mogelijk om de sessies terug te kijken. Dit kan alleen indien je aanwezig was tijdens het EAUN congres, anders is het mogelijk om tegen betaling sessies terug te kijken.Auteur: Nicole Klok