Promotieonderzoek Kim Donachie

Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper is Kim Donachie al enkele jaren bezig met het uitvoeren van haar promotieonderzoek, getiteld 'The development of a nurse-led psychosocial support intervention to optimize psychosocial support in prostate cancer patients undergoing active surveillance'.Het promotieonderzoek voert Kim uit binnen het Lectoraat Innovatie in de Care aan de Academie Gezondheid en Vitaliteit van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij werkt hiervoor intensief samen met de faculteit Gezondheidspychologie van de Open Universiteit Heerlen en diverse Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het ZGT Hengelo. Voor dit onderzoeksproject heeft zij in 2020 een NWO Promotiebeurs voor Leraren  verworven.

Als (urologie)verpleegkundige betrokken bij de (na)zorg voor mannen met prostaatkanker tijdens  het actief volgen word je geconfronteerd met een relatief nieuwe hulpvraag: Hoe kun je deze groep mannen en hun eventuele partners als verpleegkundige het beste ondersteunen in het omgaan met de (lange termijn) gevolgen van dit beleid?  

Bij een deel van deze zorgvragers ontstaan er gedurende het eerste jaar van actief volgen angstklachten, spanning of onzekerheid. Een groot deel van de mannen heeft behoefte aan (meer) informatie en ondersteuning. Met name voeding en leefstijl spelen een grote rol. Daar is op dit moment nog geen structurele aandacht voor binnen de meeste urologische praktijken.

Als verpleegkundige is het belangrijk om zorgvragers meer vaardig te maken in het goed omgaan met de psychosociale belasting van actief volgen, te ondersteunen bij het doorvoeren van zinvolle aanpassingen in hun leefstijl en hen structureel en adequaat te voorzien van betrouwbare informatie.

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden houdt Kim zich bezig met het ontwikkelen van een ondersteuningsprogramma voor mannen met prostaatkanker tijdens actief volgen.

Na de 1e fase van het onderzoek zijn twee artikelen gepubliceerd:

1. Kwalitatieve studie 
Donachie, K., Cornel, E., Adriaansen, M., Mennes, R., van Oort, I., Bakker, E., & Lechner, L. (2020). Optimizing psychosocial support in prostate cancer patients during active surveillance. International Journal of Urological Nursing, 14(3), 115-123. 

2. Scoping review  
Donachie, K., Cornel, E., Pelgrim, T., Michielsen, L., Langenveld, B., Adriaansen, M., Bakker, E., & Lechner, L. (2022). What interventions affect the psychosocial burden experienced by prostate cancer patients undergoing active surveillance? A scoping review. Supportive Care in Cancer.

Op dit moment houdt Kim zich bezig met de volgende fase in het onderzoek: het selecteren van interventies en programmaonderdelen voor het ondersteuningsprogramma. Hiervoor beoordeelt zij samen met een groep experts (o.a. patiënten, verpleegkundig specialisten, medisch specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, seksuologen, psychologen en onderzoekers) 39 interventies uit de literatuur en op basis van de inbreng van de experts zelf.

Na dit onderzoek wordt duidelijk welke interventies in een ondersteuningsprogramma voor de doelgroep moeten worden opgenomen. Het vervolg op dit onderzoek wordt een ‘development study’. De principes van ‘design thinking’ worden gevolgd om de praktische ontwikkeling van het ondersteuningsprogramma vorm gegeven.