Jeannette Verkerk presenteert nieuwe behandelmogelijkheid Peyronie tijdens vergadering NVU mei 2022

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Nederlandse vereniging van urologen (NVU) in Arnhem heeft Jeannette Verkerk haar abstract gepresenteerd over een nieuwe behandelmogelijkheid van Peyronie in de acute fase. Dit abstract was ingediend samen met urologen dr. J.J.H. Beck en prof. dr. I.J. de Jong in het kader van haar promotie traject.
Het is bijzonder dat een verpleegkundig specialist een presentatie mocht houden tijdens de NVU vergadering. Na de presentatie werd het abstract beoordeeld als ‘interessant om te publiceren in het Tijdschrift voor Urologie’ door de beoordelingscommissie van de NVU.Morbus Peyronie
Morbus Peyronie is een verworven kromstand van de penis bij erectie. Dit kan in de acute fase pijn geven tijdens de erectie en het kan seksuele hinder geven. De aandoening komt bij 1 tot 13% van de mannen voor, vooral in de leeftijd van 40 tot 60 jaar. Spontaan herstel van de kromming wordt gezien bij 3 tot 13% van de mannen (bron: EAU richtlijn sexual and reproductive health).

Behandeling en resultaat
De behandeling betreft een combinatie van twee medicijnen waarvan uit eerder onderzoek bij dieren en op Peyronie-weefsel bleek dat dit de groei van de plaque kan stoppen in de acute fase. Het gaat om Tamoxifen (anti-oestrogeen) en Tadalafil (PDE5i) wat de groeifactor TGFβ1 remt en daarmee de groei van de plaque. De behandeling werd gecombineerd met het gebruik van een vacuümpomp om de plaque te verzwakken.
Uit het onderzoek is gebleken dat bij 28% van de mannen verbetering van de kromstand optreedt en daarmee ook verbetering van het seksueel functioneren en beleving. Bij 34% was coitus weer mogelijk.

Behandeling van Peyronie in de chronische fase
Naast deze presentatie is ook een presentatie door Dr. J.J.H. Beck gehouden over de behandeling van Peyronie in de chronische fase door middel van injectiebehandeling met Xiapex® in combinatie met Vacuümpomp. Deze behandeling is gedurende twee jaar met goed succes uitgevoerd binnen het St. Antonius Ziekenhuis. Helaas is deze behandeling niet meer mogelijk, omdat dit middel niet meer beschikbaar is op de Europese markt. Een artikel over de resultaten hiervan komt binnenkort in het BJUI Compass, open access journal.