Hier vind je informatie over kwaliteitsaspecten van de urologie verpleegkunde.

Urologische richtlijnen

Vanuit het bestuur is het initiatief genomen om een werkgroep ‘richtlijnen urologie’ samen te stellen. De intentie is om onze urologie verpleegkundigen betrouwbare informatie te bieden als basis voor protocollen die moeten worden gemaakt. De werkgroep heeft gekozen om dit per deelgebied te doen. Per deelgebied staat kort beschreven wat dit inhoudt en daarbij worden de relevante richtlijnen vermeld.
 
De deelgebieden oncologie, andrologie, functionele urologie en minimaal invasief met daarbij behorende richtlijnen zijn beschreven in het overzicht urologische richtlijnen.