De Martin Britstra Stichting is opgericht op 16 november 2006. Martin Britstra was onze penningmeester, tot hij op 9 januari 2006 overleed na een kortstondig ziekbed. Hij was mede oprichter van "UroNed' en bestuurslid vanaf het eerste uur. Hij stelde zich verantwoordelijk voor de financiële kant van de vereniging en waakte over 'onze' centen. Ook toen het opgaan in één grote vereniging naderde, het fuseren tot de V&VN, bleef hij kritische kanttekeningen plaatsen.

Levensgenieter

Martin was levensgenieter pur sang. Hij genoot zelf van het leven, met zijn gezin, maar hij probeerde het iedereen altijd naar zijn zin te maken. Het liefst werd een bijeenkomst opgeluisterd met een hapje en een drankje, maar ook op ander vlak was Martin in voor dat kleine beetje extra. Zo regelde hij bijvoorbeeld pennen of tassen of de 'na-borrel' om onze congressen 'op te leuken'. Als iemand een goed idee had, dan probeerde Martin om dit helpen realiseren. En als het even kon, door nog iets extra's  te bieden. De mogelijkheden om iets extra's te doen, voor iedereen die urologie een warm hart toedraagt, mocht niet verloren gaan door op te gaan in één grote vereniging.

Ter nagedachtenis

Toen UroNed de stap nam om te fuseren en over te gaan tot de V&VN Urologie hebben we besloten een stichting op te richten, ter nagedachtenis aan Martin. Dit werd De Martin Britstra Stichting, vrienden van UroNed.

Doel van de stichting

Het doel dan de stichting is (tekst uit de akte van oprichting): 'Het landelijk behartigen van de belangen van de urologie verpleegkundigen, alsmede het ondersteunen op welke wijze dan ook van de vereniging, UroNed, Nederlandse Vereniging voor urologie verpleegkundigen, dan wel haar rechtsopvolgers onder algemene titel, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.'

Urologie warm hart toedragen

In gewoon Nederlands wil de stichting iemand die een goed idee heeft, hoe de urologie een nóg warmer hart toe te dragen, ondersteunen. Dus heb jij een idee hoe je de zorg voor de urologie patiënt kunt verbeteren, in de breedste zin van het woord, maar krijg je daarvoor op de reguliere plek de mogelijkheden niet gerealiseerd, dan kun je een verzoek indienen bij de stichting. Het doel van de afdeling V&VN urologie wordt hierbij gerespecteerd, en dat is het verspreiden en delen van kennis.

Motivatie

Wel willen we een onderbouwing/motivatie zien. Wat is het doel, hoe denk je dat te bereiken, hoe denk je dat, waar je ondersteuning bij vraagt, je gaat helpen het plan te realiseren? En tot slot, op welke wijze kun je ook andere urologieverpleegkundigen in Nederland deelgenoot maken van je 'project'.

Stuur een mail met deze motivatie naar ons algemene mail adres: demartinbritstrastichting@gmail.com

Innovatief product

Ook wanneer je een prachtig mooi innovatief product hebt dat je door middel van een posterpresentatie wilt delen met je nationale of internationale collega's en krijg je van je werkgever of urologen te weinig (of geen) financiële ondersteuning om dit te realiseren, dan kun je een verzoek indienen bij de Martin Britstra stichting.

Aanvraag bijdrage scholing

Wil je een urologische scholing volgen waarmee je je kennis kunt vergroten en je krijgt geen financiële ondersteuning van je werkgever, dan kun je ondersteuning aanvragen bij de Martin Britstra Stichting.
Maar ook wanneer je bijvoorbeeld een boek wilt aanschaffen voor je afdeling, of je wilt graag een jaarabonnement op een tijdschrift omdat je mét dat boek of abonnement de kennis naar een hoger plan kunt tillen, ben je welkom met je verzoek.

Contactgegevens

De Martin Britstra Stichting
Postadres: Loordijk 2
7004HH Doetinchem
E-mail: demartinbritstrastichting@gmail.com