VERPLAATST: Cursus OAB

  • 9 oktober 2020
  • Urologie Verpleegkundigen

De Cursus Overactieve en Neurogene Blaas wordt herhaald. Tijdens deze cursus komen alle aspecten aan bod die een rol spelen bij een overactieve of neurogene blaas en van belang zijn voor de urologie verpleegkundige of verpleegkundig specialist.
Deze cursus is enkele jaren geleden ook georganiseerd in samenwerking met de EAUN.
Binnenkort volgt er meer informatie over deze cursus.

Inmiddels is besloten om deze cursus te verplaatsten naar 2021.