Update van Zilveren Kruis over ongecontracteerde zorg

  • 3 september 2018
  • Nieuwsbericht
  • Technische Thuiszorg

Wij ontvingen onderstaand bericht van de zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Zilveren Kruis heeft het hoger beroep tegen Zorgrecht gewonnen. Dit betekent dat met ingang van 1 september 2018 de machtigingsprocedure voor niet gecontracteerde wijkverpleging opnieuw wordt gehanteerd. We vragen jullie om hierover met vragen direct met Zilveren Kruis contact op te nemen. Als er dan nog onduidelijkheden, vragen of problemen zijn dan kunnen jullie contact met ons (transfer@venvn.nl) opnemen. 

Bericht van Zilveren Kruis: Vanaf 1 september 2018 vragen wij onze klant om toestemming te vragen voor zorg van een ongecontracteerde wijkverpleegkundige. We beoordelen dan het zorgplan dat onze klant samen met zijn of haar zorgverlener maakt. En we kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. Hoe kunt u als transferverpleegkundige Zilveren Kruis klanten helpen? Zoek bij voorkeur naar een gecontracteerde zorgaanbieder. Hierbij kunt u onze zorgregelaars om ondersteuning en advies vragen. Dat biedt het meeste gemak aan onze klanten. Als het niet mogelijk is om een gecontracteerde aanbieder te vinden, informeer onze klant dan over het aanvragen van de machtiging. Belangrijk om te weten is dat ook de akte van cessie niet meer mogelijk is. Dat betekent dat alle betalingen via de klant zullen gaan. Hoe werkt de machtigingsprocedure? Onze klant dient samen met wijkverpleegkundige, die de indicatie doet, een aanvraag in. Dit kan via onze website of op papier. Deze aanvraag bestaat uit een diploma van de wijkverpleegkundige (waaruit blijkt dat hij of zij hbo-verpleegkundige is) en een ondertekend zorgplan. Onze verpleegkundigen beoordelen het zorgplan binnen drie werkdagen. Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor palliatieve terminale zorg. Deze nemen wij direct in behandeling. Onze klant krijgt vervolgens een brief over het aantal uren die zijn toegekend voor wijkverpleging. De uitbetaling van de nota’s zal via de klant verlopen. Met elkaar houden we de zorg betaalbaar Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat elke klant die het nodig heeft wijkverpleegkundige zorg kan blijven krijgen. En we vinden het belangrijk om de zorg betaalbaar te houden. We zien vooral een explosieve stijging van zorgkosten bij zorgverleners met wie wij geen overeenkomst hebben. Een aanzienlijk deel hiervan brengt gemiddeld dubbel zoveel zorguren per klant in rekening in vergelijking met zorgverleners met een contract. Hierdoor worden de kosten van de zorg onnodig hoog. Dit probleem wil Zilveren Kruis oplossen. En dat vraagt iets van ons allemaal. Daarom hebben klanten die vanaf 1 september 2018 voor het eerst of opnieuw wijkverpleging krijgen een machtiging nodig om deze zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener vergoed te krijgen. Heeft u vragen? Of kunnen we u nog ergens mee helpen? U vindt de veel gestelde vragen op onze website zk.nl/wijkverpleging2018. Kunt u geen gecontracteerde zorgaanbieder vinden dan kunt u ook contact opnemen met onze zorgregelaars. Zij helpen u graag verder. Neem contact op via (071)- 3652022. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)