Rechter beslist over machtigingen Zilveren Kruis

  • 29 maart 2018
  • Nieuwsbericht
  • Transferverpleegkundigen

De rechter heeft besloten dat Zilveren Kruis per maandag 26 februari 2018 geen machtigingen meer mag opvragen als klanten in zorg willen bij niet - gecontracteerde wijkverpleging zorgaanbieders. We moeten ook het verbod op een akte van cessie laten vervallen. Het vonnis geldt voor alle zorgverzekeringen die onder moederbedrijf Achmea vallen m.u.v. De Friesland. We gaan in hoger beroep tegen het vonnis. We zien namelijk dat klanten bij niet - gecontracteerde aanbieders tot twee maal zoveel uren aan zorg gebruiken in vergelijking met klanten die bij een gecontracteerde aanbieders zorg ontvangen. Met de invoering van deze machtigingsprocedure is Zilveren Kruis in staat om te beoordelen of de niet - gecontracteerde aanbieder aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als haar gecontracteerde aanbieders en of de indicatiestelling op de juiste wijze heeft plaatsgevonden.


Hoe zit het met al ingediende machtigingen? Per maandag 26 februari 2018 vraagt Zilveren Kruis geen machtigingen meer. Nog lopende machtigingsaanvragen zal Zilveren Kruis niet meer als machtiging vastleggen. De uitspraak geldt niet met terugwerkende kracht. Voor declaraties ingediend voor 26 februari 2018 blijft de machtiging van kracht.

Mag Zilveren Kruis nog steeds zorgplannen opvragen? Ja, Zilveren Kruis behoudt het recht en de plicht om te controleren op rechtmatigheid. De klant kan achteraf nog gecontroleerd worden (op doelmatigheid en rechtmatigheid). Hiervoor kan een zorgplan worden opgevraagd.

Wat is een akte van cessie?
In een akte van cessie geeft de verzekerde opdracht/ toestemming om de vergoeding rechtstreeks aan de zorgaanbieder te betalen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)