Opleiding Technische Thuiszorg Verpleegkundige

  • 19 september 2018
  • Technische Thuiszorg

Op 25 januari 2018 is tijdens het symposium "In veilige handen met de expertise van de Technische Thuiszorg Verpleegkundige" ons expertisegebied gepresenteerd. Dit expertisegebied is tot stand gekomen na hard werken samen met veel collega's. Tijdens de presentaties hebben we de belofte gedaan hard te gaan werken aan een eigen opleiding voor Technische Thuiszorg Verpleegkundige. 

Sindsdien hebben we contact gehad met verschillende hogescholen en hebben besloten samen te gaan werken met de HAN (Hogenschool Arnhem en Nijmegen). Rianne van Boekel, docent bij de HAN, is bereid om samen met het bestuur TTV de opleiding op te zetten en luistert goed naar onze wensen. Inmiddels is er een begin gemaakt met de studiewijzer en indeling van modules en lessen waarbij het expertisegebied dient als basisdocument voor de opleidingscurricula. 

Hieronder een grove indeling van de thema’s, ingedeeld in drie hoofdmodules: Vakinhoudelijk handelen, Kwaliteitszorg, Professionalisering en profilering De verwachting is dat de opleiding anderhalf jaar zal duren en uit 15 tot 20 lesdagen zal bestaan naast zelfstudie. We zullen jullie via de nieuwsbrief, regiobijeenkomsten en symposia op de hoogte houden van de vorderingen met betrekking tot de opleiding. 

De verwachting is dat de technische thuiszorg in de komende jaren explosief gaat groeien. Daarom is het in toenemende mate van belang om helder te zijn over de voorwaarden, kennis en kunde waaraan moet worden voldaan om als een technische thuiszorgverpleegkundige te functioneren. De opleiding tot technische thuiszorgverpleegkundige moet in de toekomst onderdeel worden van de beroepsnorm. Hierdoor kan een meer uniforme en 'evidence-based' werkwijze ontstaan. Onze verwachting is dat de opleiding zal starten in september 2019.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)